Yoga - ökat välbefinnande

Intresset för yoga och meditation har ökat kraftigt de senaste åren, även inom HjärtLung. Allt fler föreningar erbjuder sina medlemmar yoga. Status besökte ett medicinskt yogapass i Sollentuna. 

Medicinsk yoga.

Det är tyst och stilla i Frivilligcentralens lokaler en onsdag förmiddag i Sollentuna när jag smyger in och sätter mig på en matta. De flesta av deltagarna sitter på stolar. Yogaövningarna går lika bra att göra sittande om leder och muskler för stela för att sitta i skräddarställning på golvet. Deltagarna sitter med ögonen slutna.

Ledaren Lena Åhlander, som är utbildad vid MediYoga Institutet, berättar att det gör det lättare att slappna av.

- Hjärnan har lättare att koppla av när vi sluter ögonen. Att fokusera på andningen och att tänka på ett mantra hjälper oss också att få hjärnan att vila.

Fokus på andningen

Lena Åhlander guidar med lugn röst deltagarna genom passet. Mycket fokus ligger på andningen, att andas djup, långsamt och medvetet. Att upprepa olika mantran på sanskrit gång på gång ingår i övningarna. Det känns lite ovant till en början, men efter en stund kommer jag in i den vilsamma rytmen. Jag märker att jag vill gäspa, kanske ett tecken på att jag slappnar av.

Övningarna pågår i cirka en timme. Efteråt hör jag kommentarer om att ”det känns skönt i kroppen” och att yogan är ”bra för sömnen.

- Jag bjuder mig själv på det här. Det är så skönt, säger Eri-Maria van der Spark-Sandström.

"Har fått en inre balans"

Astrid Ström har gått på medicinsk yoga flera år. Hon berättar att andningstekniken hon lärt sig på yogan har haft ett stort värde för henne i vardagen.

- Jag har fått en inre balans i vardagen. Rörligheten har också övats upp, vilket är skönt. Jag har fått en bättre energibalans med minskad stress och jag känner att de inre organen fungerar bättre.

Astrid Ström använder andningstekniken inte bara under yogapassen utan även i vardagen.

- Jag använder andningstekniken om jag känner att jag blir stressad och orolig. Det har gjort mig mer sansad och medveten. Egentligen är det inte svårt. Med enkla medel kan man komma ner i ett mer avslappnat tillstånd. Jag äter inga mediciner idag och tänker att yogan hjälper mig att förebygga olika sjukdomstillstånd.

Intresset för yoga har ökat

De senaste decennierna har intresset för yoga i medicinska sammanhang ökat och antalet publicerade artiklar i ämnet har ökat kraftigt. Yoga används inom sjukvården runt om i världen bland annat för patienter med astma, psykiatriska tillstånd, hjärtsjukdom och högt blodtryck.

På hjärtmottagningen på Danderyds sjukhus startade 2007 så kallad medicinsk yoga som en del i sekundärprevention för hjärtpatienter.

En pilotstudie visade att patienternas hjärtfrekvens och blodtryck minskade och livskvalitet ökade.

Det pågår studier av yoga och paroxysmalt förmaksflimmer respektive stroke på Danderyds sjukhus. Det pågår forskning om yoga och blodtryck i Skåne och om hjärtsvikt på Karolinska sjukhuset.

Anpassad för människor med fysiska begränsningar

Den medicinska yogan är anpassad för människor som har fysiska och psykiska begränsningar men även fullt friska personer kan utföra den. Den medicinska yogan är mjuk, meditativ yogaform med andnings-, och kroppsövningar samt meditation.
Lena Åhlander utbildade sig i yoga vid MediYoga Institutet för fem år sedan och har lett grupper i Sollentuna sedan dess.

- Vi har grupper varje vecka. Man skriver in sig för en termin i taget. Många återkommer år efter år. Jag var tidigare instruktör för lättare gymnastik inom HjärtLung. Yogan ger något mer, den är fysisk, mental och emotionell, allt på samma gång.
Text: Ulrika Juto