Medicinsk yoga passar alla

I Örebro län har medlemmarna under 2018 fått prova på medicinsk yoga, något som varit mycket uppskattat. Studieorganisatör Gunilla Thofeldt har varit den drivande kraften bakom projektet som också fått ekonomiskt stöd av riksförbundet inom ramen för nyskapande verksamhet. 

Varför ville ni satsa på medicinsk yoga?

- Alla kan vara med! Medicinsk yoga passar både våra hjärtsjuka och lungsjuka medlemmar. Vi såg det också som ett sätt att få igång en ny friskvårdsaktivitet som skulle kunna locka ännu inte aktiva medlemmar. Ett syfte var också att få föreningarna att samarbeta mer kring ett gemensamt projekt.

Hur såg upplägget ut?

- Vi bjöd först in eftervårdsombuden till en gemensam träff och presenterade materialet. Vi använde oss av riksförbundets film om medicinsk yoga. Filmen kan användas i grupp och kräver inte att man har en yogainstruktör för att genomföra passet utan endast en yogavärd.

- De intresserade eftervårdsombuden blev våra yogavärdar och visade filmen på storskärm. Vi drog igång träffarna i januari 2018 och grupperna träffades en gång i veckan. Efter varje pass hade vi avsatt tid för samtal och umgänge. Vi gjorde en utvärdering efter fem träffar och fortsatte sedan fem gånger till.

Hur gick det?

- Det var mycket uppskattat av våra medlemmar. Många säger att de fått en bättre sömn och att de blir lugnare av yogan. Några av deltagarna gjorde också övningar hemma. Stunderna efter passet som vi avsatt för samtal skattades också högt av deltagarna.

Hur ska ni gå vidare med projektet?

- Alla deltagare var nöjda och de ville se en fortsättning, allra helst med en levande instruktör. Vi har därför inlett ett samarbete med en yogainstruktör som kommer att hålla i pass för våra medlemmar med start i januari 2019.

Text: Ulrika Juto

Fakta: Medicinsk yoga

  • Medicinsk yoga är en beprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som binder samman den traditionella yogan med västerländsk medicin.
  • Medicinsk yoga används bland annat mot stress, utmattning, avslappning och ryggsmärta.
  • Riksförbundet HjärtLung har tagit fram en film Må bra med medicinsk yoga där yogainstruktör Helene Silfver leder ett yogapass. Filmen kan användas i grupp eller i för dig som vill yoga i hemmet. Se nedan.

Medicinsk Yoga

Må bra med medicinsk yoga är en film där Helene Silfver leder ett yogapass. Filmen kan användas i grupp eller för dig som vill yoga i hemmet.

Må bra med medicinsk yoga är en film där Helene Silfver leder ett yogapass. Filmen kan användas i grupp eller för dig som vill yoga i hemmet.