Sms kan rädda liv

Vid hjärtstopp är tiden den viktigaste faktorn. Ett unikt projekt använder nu sms-livräddare för att snabbt nå fram till en människa som drabbats av hjärtstopp.

Sms kan rädda liv Mårten RosenqvistVarje år avlider cirka 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp. De allra flesta dör innan de kommit fram till sjukhus.

Livräddare får sms-meddelande
I Stockholm genomförs nu ett projekt där frivilliga livräddare får ett sms-meddelande för att snabbt kunna påbörja hjärt-lungräddning på den som drabbats av hjärtstopp.

– Tanken med sms-livräddarna är att vi ska få ner insatstiderna och kunna öka antalet fall där hjärt-lungräddning redan är igång när ambulans och brandkår kommer, säger Mårten Rosenqvist, överläkare på Södersjukhusets kardiologklinik.

2 500 frivilliga livräddare

Projektet består för närvarande av 2 500 frivilliga livräddare som genomgått hjärt-lungräddningsutbildning och som registrerat sitt telefonnummer på Södersjukhusets webbsajt sms-livräddare.
När SOS-alarm får in ett larm om hjärtstopp skickas ett sms ut till de livräddare som befinner sig inom en radie av 500 meter från larmplatsen. 140 larm har gått ut sedan 2010 och livräddarna kommer före ambulansen i ungefär 40 procent av fallen.

Överlevnaden ökat från 2,5 procent till närmare 10 procent

Sms-livräddare är en fortsättning på Salsa-projektet där räddningstjänsten i Stockholm, och till viss del polisen, utrustats med hjärtstartare. Som ett resultat av Salsa-projektet har överlevnaden i Stockholm, vid hjärtstopp, utanför sjukhus ökat från 2,5 procent år 2003 till närmare 10 procent 2010.

David Fredman, sjuksköterska på Södersjukhusets hjärtstoppsenhet och en av projektledarna för sms-livräddare, berättar om ett hjärtstopp i april där en man plötsligt segnade ned på Hornsgatan. En livräddare tog emot ett sms, plockade med sig en hjärtstartare från sitt kontor, sprang till platsen och kontrollerade om den drabbade hade fria luftvägar och utförde sedan hjärt-lungräddning. I dag lever den drabbade och mår bra.

Utökas till hela Stockholms län

Efter sommaren kommer sms-projektet utökas till att omfatta hela Stockholms län och målet är att nå upp till 6 000 sms-livräddare.
– Om man är lekman på området så tycks det bästa vara att bara göra hjärtkompressioner. Genom att ge kompression får man in tillräckligt med luft i lungorna för att kunna syresätta blodet, menar Mårten Rosenqvist som hänvisar till två studier, varav den ena är en svensk studie om 3 000 patienter där man jämfört en grupp som fått hjärtkompression med en annan grupp som fått både hjärtkompression och konstgjord andning.

– Studien visar att det sannolikt ger något bättre resultat att bara ge hjärtkompression och vi förväntar oss att man kommer att förändra riktlinjerna för hjärt-lungräddning inom kort, säger Mårten Rosenqvist.

Text och foto: Magnus Östnäs