Deltagare sökes till unik hjärtsviktsstudie

Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom. Det finns två former av hjärtsvikt: diastolisk och systolisk. För systolisk hjärtsvikt finns behandling. När det gäller diastolisk hjärtsvikt finns inte någon väldokumenterad behandling. Men nu drar en stor banbrytande studie igång som kan ändra på det. Du som har diastolisk hjärtsvikt har chans att vara med!

Hjärtsviktsregistret RiksSvikt har satt igång en studie som ska utvärdera om behandling med spironolakton, ett kaliumsparande vätskedrivande läkemedel, är en effektiv behandling vid diastolisk hjärtsvikt. 

- Syftet med studien är att få fram en behandling för personer som har diastolisk hjärtsvikt, säger Peter Vasko som är registerhållare för Rikssvikt. Spironolakton används vid systolisk hjärtsvikt och vi ska undersöka om läkemedlet även kan hjälpa personer som har diastolisk hjärtsvikt.

Spironolakton är väldokumenterat för patienter med systolisk hjärtsvikt som innebär att hjärtats förmåga att dra ihop sig och pumpa ut blodet är nedsatt. Vid diastolisk hjärtsvikt har hjärtat problem med att slappna av och fylla sig. Denna form av hjärtsvikt är vanligare I gruppen äldre kvinnor än bland män. Orsaken är ofta att patienten under en längre tid har haft högt blodtryck.

- Vi söker personer med diastolisk hjärtsvikt som besöker mottagningar eller är inlagda på sjukhus. Deltagarna ska ha normal ejektionsfraktion på hjärtat, vilket innebär att hjärtat har förmåga att dra ihop sig och pumpa ut blodet på ett normalt sätt.

Sammanlagt kommer cirka 3 500 personer att rekryteras till studien. Vårdpersonal på sjukhus och inom primärvården som är anslutna till RiksSvikt kan komma att tillfråga dig som har diastolisk hjärtsvikt om du vill vara med i studien.

Deltagarna kommer sedan att delas upp i en behandlingsgrupp som får spironolakton och en kontrollgrupp som får placebo. Patienterna kommer att följas regelbundet med provtagning och undersökningar var tredje månad. Studien beräknas börja i december i år och pågå i sex år.

Text: Ulrika Juto

Fakta: Hjärtsvikt

Omkring 250 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Sjukdomen är vanligast bland äldre människor. Kvinnor och män drabbas i ungefär lika hög grad. Men hos yngre är hjärtsvikt vanligare bland män. Orsakerna bakom hjärtsvikt kan vara hjärtinfarkt, högt blodtryck, klaffel, kardiomyopati och hjärtrytmrubbningar.

Vanliga symtom vid hjärtsvikt är:

  • - Trötthet, minskad ork
  • - Andfåddhet
  • - Svullna anklar och ben
  • - Hjärtklappning
  • - Svårigheter att sova plant
  • - Magont och ibland svårigheter att äta.

Läs mer om Hjärtsvikt