Surfplatta minskade vårdbehov för personer med hjärtsvikt

En surfplatta och en våg har hjälpt hjärtsviktspatienter att ta kontroll över sin sjukdom med högre livskvalitet som resultat. En studie visar också att systemet ger färre sjukhusdygn. På Gotland har man testat surfplattan. Alla är nöjda men trots det är inget beslut taget om en fortsättning.

Om något förändras i patientens hälsotillstånd får hen en uppmaning att kontakta vårdmottagningen.

Genom ny teknik som tagits fram med stöd av Riksförbundet HjärtLung har bland andra Hemse vårdcentral på Gotland genomfört en pilotstudie där ett femtiotal personer med hjärtsvikt fått tillgång till en surfplatta för att själva kunna bevaka sin sjukdom.

Bättre livskvalitet och färre söker akut vård

Försöket har slagit väl ut. För patienterna men även för vården som sett en minskat belastning från den här gruppen.

- Det har varit över förväntan. Patienterna har bättre livskvalitet, är mindre oroliga och söker inte lika ofta för sina besvär. Sjukhusvistelsen har minskat med 61 procent i den här gruppen, säger Ann Hovland-Tånneryd, distriktsläkare i Hemse.

Plattan larmar om hälsotillståndet förändras

Surfplattan med tillhörande våg registrerar vikten automatiskt och patienten kan därmed hålla koll på sin viktkurva.

En snabb viktuppgång indikerar att något inte är som de ska. Patienten registrerar även upplevt hälsotillstånd.

Om något förändras i patientens hälsotillstånd får hen en uppmaning att kontakta vårdmottagningen.

Ann Hovland-Tånneryd, distriktsläkare och verksamhetschef på Hemse vårdcentral, Gotland. Foto: Anders Norderman.

- Det här gör att man får kontakt med patienten i ett tidigare skede och att de kan komma in 4-5 dagar tidigare på ett planerat besök och inte när det blivit akut, säger Ann Hovland-Tånneryd.

"Ger en väldig trygghetskänsla"

Sigrid Hoffman i Hemse på Gotland är en av patienterna som använt sig av surfplattan.

Under ett knappt år hade hon tillgång till systemet som gjorde skillnad för henne.

- Det gav mig en väldig trygghetskänsla. Man oroar sig och arbetar lätt upp sig framåt kvällen när man känner att man får svårt att andas. Med plattan kunde jag lugna ner mig själv och jag behövde faktiskt inte söka vården akut en enda gång när jag hade den, säger Sigrid.

Alla nöjda efter pilotstudien

Efter pilotstudien som visat att 90 procent av användarna varit nöjda har landstinget inte kommit till beslut hur man ska göra.

Patienterna på Gotland får vänta på att få ta del av systemet med plattan.

- Alla utom en person har varit helnöjda och vill ha tillbaka sin apparat, säger Ann Hovland-Tånneryd som märkt av en återgång till en försämrat tillstånd hos patienterna som blivit av med sin platta.

- De söker oftare akut och är mer oroliga än tidigare.

Digitala lösningar för egenvård

Systemet med digitala lösningar i vården är något som är på frammarsch. Inte minst på informationssidan och som stöd till egenvård fungerar det digitala lösningar ofta bra.

- Är man inte redo ta till sig informationen vid mötet med vården så spelar det ingen roll hur mycket vi inom vården informerar. Här kan man i egen takt, när man är redo, ta reda på fakta om sin sjukdom och hur man kan påverka den. Tekniken är så enkel att den heller inte skrämmer bort, säger Ann Hovland-Tånneryd.

Text: Magnus Östnäs
Foto: Anders Norderman

Fakta om surfplattan

Systemet heter Optilogg och består av en våg och en läsplatta.

  • Vikten registreras på surfplattan och patienten kan hålla koll på sin viktkurva eftersom bara ett par extra kilon är ett tecken på att hen samlat på sig vatten.
  • Plattan ger råd om livsstilsförändringar och behandling.
  • Om akut uppmanas patienten kontakta vården.

Fakta om hjärtsvikt

  • Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen för att ge syre och näring till cellerna. De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, andfåddhet vid vila eller ansträngning och bensvullnad.
  • En vanlig orsak till hjärtsvikt är en längre tids för högt blodtryck eller att hjärtat skadats av en eller flera hjärtinfarkter.
  • Andra orsaker kan vara rytmrubbningar i hjärtat, vissa lungsjukdomar, läckande eller förträngda hjärtklaffar, medfött hjärtfel eller en sjukdom i själva hjärtmuskeln.

Fakta om studien som HjärtLung delfinansierat

  • 82 patienter vid tre svenska universitetssjukhus lottades att antigen få surfplattan eller sedvanlig information vid hjärtsvikt.
  • Efter tre månader konstaterades att gruppen som använde surfplattan hade i snitt 1,3 vårddygn relaterade till hjärtsvikt i jämförelse med kontrollgruppens 3,5 vårddygn.
  • Patienterna som använt sig av hjälpmedlet skattade även sin livskvalitet högre och visade ett kraftigt ökat självvårdsbeteende.