Vårdcentralens råd räddade Karl-Eriks hjärta

Genom enkla livsstilsråd kunde Sollentunas vårdpersonal minska dödligheten i hjärtinfarkt med 70 procent. Detta enligt en studie som följt patienterna under 20 år.
– Jag var en av patienterna och jag tror faktiskt att råden räddade mitt liv, säger taxichaufför Karl-Erik Sandberg.

Karl-Erik SandbergI mitten av 1980-talet hade Sverige en mycket hög dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Med pengar från landstinget startades därför 1988 ett projekt i Sollentuna kommun, kallat "En hjärtesak".

Personalen på Sollentunas fyra vårdcentraler erbjöd alla sina patienter en gratis hälsoundersökning.

Var tionde patient – sammanlagt 9000 personer – nappade på erbjudandet och fick kontrollerat sådant som blodtryck, blodfetter, vikt, bukfett och längd.

– Hela 70 procent av patienterna visade sig vara i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Mai-Lis Hellenius, numera livsstilprofessor på Karolinska universitetssjukhuset, men då distriktsläkare i Sollentuna och en av initiativtagarna till studien.

–Man kan ju inte bara erbjuda hälsokontroller och sedan är det slut. Vi såg till att ha något att erbjuda.

Föreläsningar om livsstilsförändringar

Så drogs projektet igång. Varje onsdag i 17 år ordnade vårdpersonalen föreläsningar med råd om hur man själv kan förebygga sjukdom med hjälp av förändrad livsstil.

Det startades kurser i matlagning, föreläsningar om diabetes, rökning, stresshantering och det skrevs ut recept på fysisk aktivitet.

– När det gäller recept på fysisk aktivitet, var vi föregångare och projektet riktade  sig inte enbart till de enskilda patienterna, utan till samhället runt om, säger Mai-Lis Hellenius.

Man samarbetade till exempel med Korpen i Sollentuna och fyllde 27 gympagrupper. De lokala livsmedelsaffärerna inbjöds att delta, man kopplade in skolan, pensionärsgrupperna, barnomsorgen liksom apoteken och tandläkarmottagningar.

Karl-Erik var med från starten

Karl- Erik Sandberg är en av de patienter som kom med från starten. Hälsokontrollen visade på höga kolesterolvärden och Karl- Erik fick råd om vad han skulle tänka på i vardagslivet:

– Jag fick lära mig att äta rätt och tänka på vad man stoppar i sig. Jag började också motionera och de följde upp hur det gick med kolesterolet.

Värdena visade på förbättring, det gick åt rätt håll, men under årens lopp tvingades dock Karl-Erik att så småningom genomgå en bypassbehandling i kranskärlen.

– Hjärtproblemen ligger i släkten, men efter operationen har jag klarat mig hyggligt bra. Så här efteråt tror jag att den livsföring jag lärt mig i Sollentunaprojektet faktiskt räddade mitt liv.

Efter 37 år som taxichaufför är Karl-Erik numera pensionerad. Vid intervjun med Status har han precis kommit hem från Spanien där han bland annat spelat golf.

– Det är bra motion och nu är jag bara livsnjutare.

Utvärdering av projektet

Nu arbetar en forskargrupp på Karolinska Institutet med en omfattande utvärdering av studien.

Via nationella register har projektgruppen följt upp kommunbefolkningen och dem som deltog i programmet under en tjugoårsperiod, från 1990 till 2010.
Man har jämfört Sollentunas befolkning med den i Stockholms län. Medan dödligheten i hjärtinfarkt i hela länet gått ned med 50 procent under perioden, har den gått ned med 70 procent i Sollentuna. Mai-Lis Hellenius är själv lite förvånad över resultatet:

– Vi trodde hela tiden att vårt arbete skulle få effekt, men inte att det skulle bli så dramatisk.

Sedan 2011 finns nu det förbyggande hälsoarbetet inskrivet i de Nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen. Förebyggande hälsoarbete ska ske överallt inom all vård, också på de stora sjukhusen.

Text och foto: Birgit Andersson