Apotekare i teamet ska hjälpa multisjuka

Fel dos, fel medicin, biverkningar. Ibland går det fel när man har många olika läkemedel. Forskare tror nu att läkemedelskomplikationer kan bli mer ovanliga om man tar in en apotekare i ett vårdteam på sjukhus.

Piller trillar ur en medicinburkI dag blir det allt vanligare att leva högre upp i åldrarna. Många dras med flera olika medicinska åkommor, till exempel hjärt-, kärl och lungsjukdomar. Men det är svårt att ha stenkoll på läkemedlen.

Tidigare studier visar att så många som var femte sjukhusinläggning hos äldre tros ha en koppling till felaktig användning av läkemedel. Särskilt svårt blir det om patienten inte ens har fått rätt information eller just ordinerats en ny medicin. 

– Det är dels vanligt att glömma att ta ett nyinsatt läkemedel och dels kan det vara så att ens läkemedel inte går så bra ihop, säger Thomas Kempen, doktorand vid Uppsala universitet.

Bättre läkemedelsgenomgångar till multisjuka äldre

Han är en av forskarna bakom studien ”Medbridge”, som går ut på bättre läkemedelsgenomgångar till multisjuka äldre. För ju fler läkemedel, desto större risk att något ska gå fel.

– Det är framför allt vid övergången från sjukhus till hemmet som risken att drabbas av läkemedelsrelaterade problem är som störst. Patienten har inte alltid koll på sina läkemedel. Dessutom är många läkare inblandade i deras behandling, säger Thomas Kempen.

Thomas Kempen

Ett vanligt problem är att patientens läkemedelslista ofta uppdateras efter en sjukhusvistelse, men att primärvården har kvar den gamla listan. Här kan det uppstå problem, eftersom man nu kommer att få medicin enligt den gamla listan i stället för den nya.

Forskargruppen, där Thomas Kempen ingår, fick för ett par år sedan 100 000 kronor i anslag från Riksförbundet HjärtLung för att studera effekterna av en ny modell för läkemedelsgenomgångar som fortsätter i primärvården efter avslutad vårdtid på sjukhus.

Brister i informationsöverföringen

– I dag kan det vara så att sjukhusets läkare startar en behandling som sedan ska följas upp av husläkaren, men så fungerar inte informationsöverföringen däremellan, säger han.

Thomas Kempen och hans kollegor har testat sin nya modell på 2 600 patienter på fyra sjukhus i tre regioner, Uppsala, Västmanland samt Gävleborg.

– Normalt sett är vårdteamet oftast fokuserade på inläggningsorsaken och även om patienten är multisjuk hinner man ofta inte hålla koll på hela behandlingen. Men i vår kliniska studie har ett vårdteam gått igenom hela patientens behandling tillsammans med en apotekare – och även involverat patienten, säger han.

Vanligt med fel i patienternas läkemedelslistor

Forskarna delade in patienterna i tre grupper, där en grupp fick helt sedvanlig behandling och de två andra grupperna fick ta del av modellen med fördjupad läkemedelsgenomgång tillsammans med en apotekare.

Redan nu kan Thomas Kempen avslöja att det är väldigt vanligt med fel i patienternas läkemedelslistor.

– Hos 85 procent av dessa patienter hittade vi minst ett fel i läkemedelslistan eller något annat problem relaterat till läkemedel, säger han.

I genomsnitt gjordes två åtgärder per patient för att justera felet. Problem som uppdagades var läkemedelsbiverkningar, gamla läkemedel som inte längre skulle användas och läkemedel där det fanns ett bättre alternativ.

– De vanligaste åtgärderna var att ta bort ett läkemedel eller att göra en ändring i doseringen. Det har alltså visat sig att en läkemedelsgenomgång oftast leder till att patienten behöver använda färre läkemedel, säger Thomas Kempen.

Några av dem som fick läkemedelsgenomgången fick dessutom två uppföljande telefonsamtal.

Det första samtalet fick de inom en vecka efter utskrivning från sjukhus. Detta gick ut på att kontrollera att patienten hade förstått all information och dubbelkolla att patienten nu fått en uppdaterad läkemedelslista.

Det andra telefonsamtalet fick de efter två månader och gick främst ut på att undersöka om det uppstått någon form av biverkningar.

Kan vara ekonomiskt fördelaktigt

Nu ska forskarna analysera resultatet och se om fördjupad läkemedelsgenomgång leder till färre sjukhusinläggningar. De ska också räkna på om det faktiskt kan vara ekonomiskt fördelaktigt för samhället att ha det här tillvägagångssättet. Resultatet från studien har inte kommit än, men väntas under året.

– Vi hoppas kunna publicera våra resultat under sommaren 2020. Vi har inte resultatet, men vi är säkra på att studien kommer att ge bra vägledning till hur vi kan optimera information om läkemedelsbehandling på sjukhus – och förbättra uppföljningen. Men exakt hur det ska förbättras och implementeras beror på vad våra resultat kommer att visa. Vi hoppas att det ska leda till bättre patienthälsa, säger han.

Text: Maja Lundbäck

Att tänka på som multisjuk:

  • Be alltid om en uppdaterad läkemedelslista efter sjukhusvistelse. Där finns också all information om varför ändringarna har gjorts.
  • Har du frågor om dina läkemedel kan du fråga på apotek eller vårdpersonal på sjukhus.
  • Som multisjuk kan du kräva en läkemedelsgenomgång, antingen hos vårdcentralen eller husläkaren. I vissa regioner kan apotekare gå igenom läkemedlen.