Patienter har inte likvärdig läkemedelsförsäkring

Alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas inte, som man kanske tror, av en likvärdig läkemedelsförsäkring. Det innebär en risk att man som patient inte får ersättning vid en läkemedelsskada.

Läkemedelsförsäkringen i Sverige bygger på frivillighet. Företag som vill vara med köper en andel i Läkemedelsförsäkringen, LFF Service.
Detta innebär att patienter som använder läkemedel som säljs av företag som inte anslutit sig till försäkringen kan sakna ett fullständigt försäkringsskydd.

De allra flesta bolag är dock med i försäkringen. Av den totala läkemedelsförsäljningen på den svenska marknaden är 98,2 procent anslutna till försäkringen.

En särskild problematik gäller för generikautbyten. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, utser var fjärde månad "periodens vara", alltså det billigaste utbytbara läkemedlet på marknaden. Apotekspersonalen är skyldig att byta ut originalläkemedlet till denna vara.

Förr kunde kunden byta till annan kopia av läkemedlet som inte var den billigaste och inte stod på receptet om denne betalade mellanskillnaden. Nya regler från TLV innebär att patienten måste betala hela kostnaden själv för annan generika.

– Det nya utbytessystemet oroar oss. Ett par av generikaföretagen är inte anslutna till försäkringen. Det nya systemet innebär att en patient som vill byta till ett läkemedel som ingår i försäkringen måste stå för hela kostnaden och inte som tidigare betala mellanskillnaden. Det här är något vi har uppmärksammat både TLV och departementet på, säger Anders Öhlén, VD på LFF Service.

Generikabolaget Krka är ett av de företag som inte är med i LFF Service. De levererar storsäljare som blodfettsänkaren simvastatin och den blodförtunnande hjärtmedicinen clopidogrel till svenska apotek.

– Den mest avgörande faktorn till att vi valt en försäkringslösning anpassad för generikabolag istället för LFF Service beror på att risknivån är lägre när man tillverkar generika, säger Viktor Kozjan, VD på Krka Sverige. Generika har till skillnad från nya originalläkemedel använts under lång tid och är väl beprövade. Vi har en global försäkring som patienter kan söka ersättning från om de drabbats av en läkemedelsskada.

I Sverige finns lagstiftning som avser produktansvar för läkemedel men den gäller endast om en säkerhetsbrist hos ett läkemedel har konstaterats. Systemfel och utvecklingsfel räknas inte, trots att de flesta läkemedelskador orsakas av den typen av fel. Det gör att det är ovanligt med utbetalning av ersättning via produktansvarslagen. Läkemedelsförsäkringen utnyttjas betydligt mer.

– Vi behandlar varje år 600-700 ansökningar, varav cirka en tredjedel leder till utbetalning av ersättning, säger Anders Öhlén.

Läkemedelsförsäkringen kan, till skillnad från produktansvarslagen, ge ersättning till patienter som använder flera läkemedel och när det är svårt att slå fast vilket preparat som orsakat skadan men där det är sannolikt att den beror på något av läkemedlen. Läkemedelsförsäkringen omfattar också alla skador som beror på interaktioner mellan olika läkemedel.

Ersättning från läkemedelsförsäkringen utbetalas enligt skadeståndsrättsliga regler, vilket innebär att den som drabbats så långt det är möjligt ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat.

Vilka företag som är anslutna till försäkringen går att se i Fass

Text: Ulrika Juto