Hjärtsvikt hos unga har blivit vanligare

Hjärtsvikt brukar beskrivas som den åldrande människans sjukdom. Men forskning som stöds av Riksförbundet HjärtLung visar att det de senaste decennierna blivit vanligare att yngre personer drabbas samtidigt som antalet fall bland personer mellan 55 och 84 år är på väg ner. Det är dock fortfarande procentuellt sett få yngre personer som drabbas.

- Av alla fall av hjärtsvikt är bara en procent under 45 år men om trenden fortsätter kan det bli ett problem i framtiden, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.   

Bakgrunden till studien var att kollegor upplevde att allt fler yngre patienter kom till hjärtsviktmottagningen. Annika Rosengrens forskargrupp inledde en registerstudie av samtliga patienter (drygt 440 000) som vårdats för hjärtsvikt i Sverige mellan från 1987 till 2006 som visade att den känsla personalen hade stämde. 

I åldersgruppen 18-44 år, framförallt bland män, så ökade andelen fall av hjärtsvikt mellan 1987 och 2006. Ökningen var 50 procent för gruppen 18-34 år, och 43 procent bland dem som var 34-44 år. Samtidigt visar statistiken att bland de äldsta verkar andelen som utvecklar hjärtsvikt vara på väg ned. 

Vad som orsakat denna ökning bland yngre personer är inte klarlagt. Hjärtsvikt kan ha många orsaker. Det kan bero på att den drabbade haft en eller flera hjärtinfarkter eller gått med obehandlat högt blodtryck i många år. 

Detta är ofta de bakomliggande orsakerna när gamla människor drabbas av hjärtsvikt. Sjukdomar och fel i hjärtats klaffar och i själva hjärtmuskeln (kardiomyopati) kan också leda till hjärtsvikt. 

Kardiomyopati stod för en del av ökningen hos de yngre. Ibland finns faktorer som till exempel ärftlighet för kardiomyopati, dåligt reglerad diabetes, fetma eller olika typer av missbruk, men många av dem som drabbas är vanliga unga män och kvinnor. 

En bidragande orsak kan vara att allt fler människor är övervikta eller feta idag. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att antalet personer som lider av fetma i Sverige har tredubblats under de senaste 30 åren.  

- Fetma ökar risken för sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, som i sin tur bidrar till ökad risk att utveckla hjärtsvikt.  

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom och avgörande för hur sjukdomen utvecklas är att rätt behandling sätts in i ett tidigt skede. Annika Rosengren menar att det är viktigt att öka medvetenheten om att även unga personer kan drabbas. Oförklarlig andfåddhet och nytillkommen uttalat dålig kondition bör väcka misstankar och leda till vidare utredning. 

Text: Ulrika Juto 

Fakta Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen. Det kan bero på att hjärtat är försvagat eller att det inte kan slappna av som det ska. Vanliga symtom vid hjärtsvikt är:  

  • Trötthet, mindre ork 

  • Andfåddhet 

  • Svullna anklar och ben  

  • Hjärtklappning 

  • Svårigheter att sova plant 

  • Behov av att gå upp och kissa nattetid. 

Behandling av bakomliggande orsaker är viktigt. Läkemedel sätts in som avlastar hjärtat och sänker ett eventuellt högt blodtryck. I vissa fall behövs operationer, pacemaker eller en inopererad defibrillator. I svåra fall kan en hjärtpump eller transplantation bli aktuell.  

På senare år har de medicinska kunskaperna om hjärtsvikt ökat och behandlingen har förbättrats. Det har minskat dödligheten och förbättrat livskvaliteten för dem som får hjärtsvikt men det är fortfarande en svår hjärtsjukdom och överlevnaden beror på hur allvarlig sjukdomen är och att man får den behandling man behöver.