Därför är din sömn så viktig

Uppskatta god sömn och ta hjälp om du får svårt att sova.
Det råder läkaren som menar att sömnbrist blivit ett av vår tids största hälsoproblem.

Sömnen är central för vår överlevnad. Under dygnets timmar då vi är vakna bryter vi ned kroppen och det är när vi sover som kroppen sedan kan återhämta sig och byggas upp på nytt.

Alla djurarter och vi människor behöver helt enkelt sova för att klara oss. Trots att sömnen är så viktig värderar vi den inte alltid så högt.

– Många jag träffar menar att de inte hinner sova så mycket som de borde. Sömnen anses vara lite tråkig, något som bara tar tid ifrån annat. Vi behöver få till en attitydförändring och prioritera sömnen och lära oss att uppskatta den, säger Lena Leissner, ansvarig läkare vid Sömnenheten vid Universitetssjukhuset Örebro och ordförande i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin.

Lena Leissner menar att sömnen är ett av vår tids största hälsoproblem. För det här med att sova dåligt har blivit ett vanligt dilemma. Förutom att sömnbrist i det korta perspektivet kan göra oss trötta och lättretliga finns det tydliga samband mellan långvarig sömnbrist och exempelvis sjukdomar som depression, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Vad är då lagom mycket sömn? Hur länge ska vi sova för att tillgodose vårt behov av vila och återhämtning? Lena Leissner förväntas ofta svara på det men enligt henne brister frågeställningen.

Vad som är tillräckligt är individuellt och kan inte bara mätas i ett visst antal timmar utan beror inte minst på hur bra man sovit.

– Den som sover tio timmar per natt kan ha mer sömnbrist än den som sover fem. Att få sömnbehovet tillgodosett handlar mycket om kvaliteten på sömnen, säger hon. 

Det finns olika typer av sömn som vi passerar igenom under tiden vi sover. När vi precis somnat in påbörjas avslappningen men vi är till en början ganska lättväckta. Sömnen fördjupas sedan alltmer och vi blir efter tag nästan som om vi vore medvetslösa. Hjärnan arbetar långsammare och stresshormonerna går på sparlåga. Efter att vi sovit i ungefär en och en halv timme övergår sömnen en i fas då kroppstemperaturen och pulsen ökar och syreförbrukningen till hjärnan är högre än i vaket tillstånd. Det är ofta då vi drömmer som mest.

Under natten växlar vi mellan de olika typerna och faserna av sömnen och det är balansen dem emellan som behövs för att vi ska må bra. För den som har svårt att somna eller ofta vaknar till rubbas dock sömnmönstret. Alla kan drabbas av tillfälliga sömnstörningar.

Det är ofarligt. Kroppen är bra på att ta igen förlorad sömn. Det är när sömnbristen blir långvarig som det kan vara skadligt.

– Hjärnan är fyrkantig och anpassar sig lätt efter en fel sömnrytm. Ju längre sömnsvårigheterna varar desto svårare är det att bryta mönstret, säger Lena Leissner.

Lena Leissner råder den som har problem med sömnen eller misstänker att sömnen kan vara bristfällig att uppsöka vård. Samtidigt håller hon upp ett litet varnande finger för vårdens stundtals enkla lösningar.

– Sömnproblematik är tyvärr styvmoderligt behandlad. Vi ser allt för ofta att patienter lämnar sin vårdcentral med en klapp på axeln och sömnpiller istället för att de bakomliggande orsakerna utreds och behandlas. Det är viktigt att poängtera att det inte finns några läkemedel för sömnbesvär som ska användas för kontinuerligt bruk, säger Lena Leissner.

Text: Ulrika Juto