Bättre hjärtvård men brister kvarstår

Hjärtvården i Sverige utvecklas positivt, men kvaliteten varierar mellan olika sjukhus. Det konstateras i Hjärtrapporten 2009.

– Utvecklingen går framåt men det finns oerhört mycket kvar att göra. Många lider i onödan av sin hjärtsjukdom, säger Roger Höglund, informationschef på Hjärt-Lungfonden.

Rapporten, som är framtagen av Hjärt-Lungfonden, bygger på nio olika parametrar för hur väl sjukhusen lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvården. I årets rapport har 74 sjukhus granskats.

Sammanställningen visar att jämfört med 2006 har två tredjedelar av sjukhusen förbättrat sig. Och följsamheten till riktlinjerna går hand i hand med minskad dödlighet. Trots att hjärtpatienterna det senaste decenniet har blivit äldre och har fler riskfaktorer minskar dödligheten. Den största förbättringen i hälsoläget ses faktiskt hos patienter över 75 år.

Sedan 1995 har dödligheten i denna åldersgrupp halverats, både bland män och kvinnor. Men det finns också problem. Vid en en tredjedel av sjukhusen är vården inte tillräckligt bra.
– Övergripande är utvecklingen positiv. Samtidigt är det problematiskt att 29 sjukhus inte når upp till en acceptabel lägstanivå. De sjukhusen måste förbättra sig.

Generellt har det akuta omhändertagandet blivit bättre och allt fler patienter genomgår kranskärlsröntgen och ballongvidgning. De flesta patienter får också läkemedelsbehandling enligt gällande riktlinjer.

En patientgrupp som inte har fått ta del av den positiva utvecklingen är sviktpatienter. Mindre än hälften av de 200 000 personer som lider av hjärtsvikt får rekommenderad behandling. Hälften av patienterna dör inom två och ett halvt år efter diagnosen.
– Det finns en ignorans mot den här patientgruppen som är helt oacceptabel, säger Roger Höglund. Det är en jätteviktig fråga där vi med gemensamma krafter måste driva på för att få till stånd en förändring.

Hjärtrapporten är en årlig sammanställning över statistik och aktuell forskning. Den presenteras i form av ett kvalitetsindex. Ambitionen är att ge en bred och lättillgänglig bild av hur hjärtsjukvården fungerar.

Nytt i årets rapport är att den samordnas med data från de svenska hjärt-kärlregistren, Swedeheart.

TEXT: Ulrika Juto

Listan över de bästa och sämsta sjukhusen

Maximal indexpoäng är 10. Acceptabel lägstanivå är 4,5 poäng.

De bästa sjukhusen:

Poäng - Sjukhus

 • 8 poäng, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
 • 7,5 poäng, Nyköpings lasarett
 • 7,5 poäng, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
 • 7,5 poäng, Västerviks sjukhus
 • 7,5 poäng, Universitetssjukhuset Mas i Malmö
 • 7,5 poäng, Mälarsjukhuset i Eskilstuna
 • 7 poäng, Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm
 • 7 poäng, Lasarettet i Trelleborg
 • 7 poäng, Centralsjukhuset i Kristianstad
 • 7 poäng, Centralsjukhuset i Västerås
 • 7 poäng, Oskarshamns sjukhus

De sämsta sjukhusen:

Poäng - Sjukhus

 • 2,5 poäng, Falu lasarett
 • 2,5 poäng, Uddevalla sjukhus
 • 2,5 poäng, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal
 • 2 poäng, Kalix sjukhus
 • 0,5 poäng, Sollefteå sjukhus