”Perfekt engagera sig när man blir pensionär”

Hjördis Eklund är en av alla eldsjälar i Riksförbundet HjärtLung. Hon är ordförande i Riksförbundet HjärtLung Arvidsjaur samt ledamot i Riksförbundet HjärtLung Norrbotten och ersättare i förbundsstyrelsen. Tidigare i livet var sjuksköterska och vårdlärare. Idag är hon pensionär och tycker det är toppen att få vara aktiv i föreningslivet.

Kristina Johansson, studieorganisatör, Göran Lundberg, vice ordförande,
Ingrid Gardfjäll, medlem, fd studieorganisatör, fd ordförande, Gun Mörtsell, ledamot i styrelsen och Hjördis Eklund, ordförande. Foto: Torbjörn Johansson

Vad driver dig i ditt engagemang?

- Det är jättemycket! En drivkraft är att få bekräfta alla medlemmar i föreningen. Det gör vi genom information och aktiviteter. Jag får så mycket feedback tillbaka från medlemmarna, det ger mig energi. Att informera och sprida kunskap är roligt. Man gör något som är viktigt för andra. Personer som har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Jag tycker också arbetet med livsstilsförändringar och hälsocoacher är givande. Vi erbjuder även aktiviteter som styrketräning och träning i varmvatten. Vi har också promenader i vårt program. Det är också givande att kunna påverka beslutsfattare i kommuner och regionen. Genom en förening kan man påverka, ensam är det inte så lätt.

Vad lockade dig att gå med och engagera dig i Riksförbundet HjärtLung?

- Jag blev tillfrågad av en bekant som är studieorganisatör i lokalföreningen. Jag kunde ingenting om Riksförbundet HjärtLung då men blev nyfiken när hon berättade om alla bra saker föreningen erbjuder. Det är viktigt att berätta och prata om vilken fantastik förening vi har, det väcker människors intresse.

Vilken betydelse har styrelsearbetet för föreningen och vad ska man tänka -på i styrelsen?

- Styrelsen driver föreningen framåt. Det är viktigt ett positivt tänkande, att ha samma mål och engagemang och förstå att styrelsen är till för medlemmarna. Det är också viktigt att ha högt till tak, trivas tillsammans, uppmuntra och se varandra. Sedan måste man planera ordentligt och se till att alla får uppgifter att utföra. Jag tycker man ska vara stolt över att man fått ett uppdrag. Det är ett förtroende. I början var det lite svårt med digitalisering, det kändes som att det inte skulle bli samma sak men vi ser ju varandra ändå. Vi kör också tematräffar sömn digitalt och det fungerar jättebra.

Vad gjorde att du har tog på dig ansvar i föreningen?

- Det var för att jag blev tillfrågad, tyckte det verkade intressant och för att jag vill göra något för andra. Det är fantastiskt att få göra något för andra, då mår man bra själv.

Kan man engagera sig på både kort och lång sikt?

Ja, visst kan man engagera sig kortsiktigt. Livet ser ju olika ut, man hamnar i olika livssituationer. Ofta är det så om man går in för att göra något på kort sikt så blir man mer intresserad och vill engagera sig mer långsiktigt. Det är viktigt att uppmuntra alla typer av engagemang.
Mycket är på dagtid, kan jag som yrkesarbetande dagtid ändå engagera mig?
Visst kan man engagera sig som yrkesverksam. Det går att förlägga möten på kvällar och helger om viljan finns. Man måste vara flexibel för att locka nya medlemmar.

Hur hittade du dina uppdrag och vad kan man göra i föreningen?

- Jag blev tillfrågad. Valberedningen har en viktig roll men det är också viktigt att våga fråga och prata med folk om de skulle kunna tänka sig att engagera sig i större eller mindre uppdrag. Som medlem kan man också hoppa in och hjälpa till när vi har olika aktiviteter, utan att vara vald. Många tycker det är roligt att hjälpa till med praktiska saker. Vi hade en aktivitet där vi bakade mjukkakor som vi körde ut till medlemmarna, det var inte svårt att hitta personer som blev engagerade för den uppgiften.

Hur tar man kontakt eller hittar information?

- Föreningen har en hemsida på nätet, det är viktigt att informationen är aktuell. Vi har också information i Arvidsjaur centrum där mycket folk rör sig och vi annonserar också i lokaltidningen. När folk avlider har vi ofta minnestelegram. Vi har också haft tur att få vara med i teve, tidningar lokalt och regionalt. Det ger gratis reklam.

Vad ger det dig att vara aktiv i Riksförbundet HjärtLung?

- Det är verkligen utvecklande, jag lär mig så mycket. När man är med i föreningen, får man ta del av föreläsningar och utbildningar, man får träffa intressanta människor och klimatet är så härligt från riksnivå till lokalföreningen. Trots att vi inte känner varandra så känns det som att vi gör det när vi träffas digitalt. Det händer hela tiden saker och gemenskapen är otrolig. Det är perfekt att engagera sig i föreningen när man går i pension. Det blir som en arbetsgrupp, man driver arbetet tillsammans.

Text: Ulrika Juto

Fakta: Riksförbundet HjärtLung behöver dig!

Som medlem kan man delta i vår verksamhet på olika sätt. För att verksamheten att fungera behövs personer som vill engagera sig aktivt och ta ansvar för olika delar. Det kan vara att ta ansvar för en aktivitet eller verksamhet eller att ta ansvar i styrelsen. Idag har vi 21 länsföreningar, 141 lokalföreningar i hela landet. Vi arbetar med gemenskap och motionsverksamhet, påverkansarbete samt med att sprida kunskap och erfarenheter som stöd till våra medlemmar.