På besök hos Livstycket i Tensta

I ett rum berättas det om rökningens risker på somaliska, i ett annat om hur man kan ta sin puls på turkiska. När HjärtLung besökte Livstycket i Stockholmsförorten Tensta blev det ett härligt surr kring våra dolda folksjuk­ domar på språk från världens alla hörn.

– Oj, här ligger det en livlös person, säger Yvonne Haglöf inlevelsefullt och ställer sig på knä bredvid dockan på filten.

Hon vänder sig till en av kvinnorna som kommit för att ta del av hennes föredrag om hur man ger hjärt- lungräddning och ber att få låna ett par glasögon.

– Nu håller jag glaset mot munnen här för att se om personen andas. Nej, det bildas ingen imma. Larma 112 och hämta en hjärtstartare så börjar jag göra trettio kompressioner, säger hon och börjar pumpa med stadiga händer mot dockans bröst för att sedan göra två inblåsningar i dockmunnen. Det är viktigt att inte sluta förrän ambulansen är på plats, poängterar hon.

Yvonne Haglöf är ordförande i HjärtLungs lokala förening Botkyrka-Salem och är van att hålla den här typen av utbildning. Skillnaden den här gången är att alla åhörarna har sitt ursprung i olika delar av världen. Alldeles intill Yvonne står en tolk och översätter det hon berättar, för en grupp på arabiska, en annan på somaliska, turkiska och syrianska bland annat. På sju olika språk återges den här dagen, och hur det går till att göra hjärt-lungräddning, HLR, och hur man använder en hjärtstartare.

Anledningen till den mångkulturella prägeln bland deltagarna är en ambitiös satsning från Riksförbundet HjärtLungs sida för att nå ut med information om de dolda hjärt- och lungsjukdomarna till människor med utländsk bakgrund. Genom ett sam- arbete med Livstycket i Tensta i norra Stockholm arrangerades en dag fylld av aktiviteter och föreläsningar om KOL, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärt- och lungräddning och mycket annat.

Till livstycket kommer dagligen kvinnor med utländsk bakgrund för att lära sig svenska. Undervisningen sker på traditionellt sätt men varvas med ett kreativt skapande. Konstnärlig verksamhet som att sy, brodera och trycka på textilier, kombineras med teori i ämnen som svenska, samhällskunskap och data. Och en onsdag i mitten av februari kom de alltså hit för att ta del av HjärtLungs speciellt framtagna program.

Sahera al gazani är en av deltagarna på Livstycket. Hennes man är hjärtsjuk och vid flera tillfällen har hon och hennes make behövt åka akut till sjukhus för att få vård. Hon tycker att det mesta varit värdefullt för henne under HjärtLungs dag på Livstycket.

- Jag oroas för min man och fick lära mig mycket i dag som jag inte kände till, säger Sahera Al Gazani. Tänk att till exempel kunna rädda livet på en annan människa.

- Ja, jättebra information, instäm- mer Fouzia Amirashayeri, efter att ha varit på föreläsningen om KOL och fått andas i ett sugrör för att få en uppfattning om hur det är att leva med sjuk- domen. Tidigare rökte min man två paket cigaretter om dagen, men han är rökfri sedan tre år, lägger hon till.

Forskning visar att personer med utländsk bakgrund är en missgynnad grupp inom sjukvården. Språkbarriärer försämrar det så viktiga mötet med den medicinska personalen och svenskfödda får exempelvis betydligt oftare än patienter födda utanför EU de mest effektiva behandlingarna vid flera vanliga hjärtsjukdomar. Studier har även kunnat belägga att den som har låg utbildning i genomsnitt dör flera år tidigare än den med hög utbildning. I invandrartäta förorten Tensta är behovet av HjärtLungs information därför extra betydelsefullt.

- Att vi får möjligheten att upp- märksamma kvinnorna här på några av våra vanliga och allvarliga folksjukdomar känns verkligen meningsfullt, säger Inger Ros, ordförande för Riks förbundet HjärtLung. Vi har tidigare varit dåliga på att nå ut till den här målgruppen, där behovet av vårt stöd som patientförening på ett sätt och vis är som störst.

Sabah halawi har precis räddat den livlösa dockan vid hjärt- och lungrädd- ningsstationen och känner sig nöjd med sin insats. Lite ansträngande att göra de sextio trycken på bröstet men inte så svårt, summerar hon uppgiften.

-  Det är bra att kunna det här, kon- staterar hon. Jag känner mig inspirerad och skulle gärna gå vidare och lära mig mer om hur man kan hjälpa till för att rädda liv, säger Sabah Halawi.

 Det är inte bara kvinnorna som ingår i Livstyckets verksamhet som lämnar HjärtLungs arrangerade dag med den positiva känslan. Det blev ett lyckat utbyte som gav minst lika mycket för Riksförbundet HjärtLung.

- Vilket otroligt engagemang, glädje och nyfikenhet alla deltagare har visat. Jag har fått massor av idéer och energi av den här dagen. Jag hoppas att det här är början på ett varaktigt samarbete som kan leda oss vidare på det här spåret, säger HjärtLungs ordförande Inger Ros.

Text: Anna-Karin Andersson
Foto: Martina Huber