Vi ställer inte in, vi ställer om!

Förbundsordförande Inger Ros och generalsekreterare Christine Cars-Ingels svarar på frågor om hur pandemin påverkat Riksförbundet HjärtLung.

Inger: Vi har påverkats mycket. Positivt är att vi inte ställer in, vi ställer om, samt att fler och fler hanterar digital teknik för att hitta nya sätt att mötas och hålla aktiviteter igång. Det finns många kreativa idéer i hela organisationen. Negativt är att vi inte kan träffas som vanligt och att många aktiviteter har skjutits upp. Dessutom drabbas vår ekonomi av börsnedgången.

Christine: Det blir tydligt vilken viktig roll vi har. Covid-19 är en sjukdom som påverkar andningen. Då är det naturligt, och viktigt, att vi finns med som stöd för de människor som drabbas.

Förbundsordförande Inger Ros och generalsekreterare Christine Cars-Ingels

Förbundsordförande Inger Ros och generalsekreterare Christine Cars-Ingels.

Vad gör riksförbundet för att verka för medlemmarnas intresse när det gäller covid-19?

Inger: Internt har vi haft kontakt med alla föreningar, med budskapet att det är viktigt att de finns som stöd lokalt för medlemmarna. Det kan ske via telefon eller digitalt, det viktiga är att vi håller kontakten. Opinionsmässigt har vi jobbat för att lyfta medlemmarnas behov och den oro de känner. Vi har påtalat för Socialstyrelsen och regeringsföreträdare vikten av information till våra medlemmar. Vi kämpar för att regeringen ska ta beslut om smittskyddspenning. Vi uppdaterar också hemsidan regelbundet med aktuell information från myndigheterna och vår egen organisation.

Christine: För att stötta våra medlemmar har vi prövat på DigiGympa, och tagit fram filmer för yoga och gympa. Vi har också tagit fram en film om hur man kan tänka om man känner oro under pandemin. Vi har pratat med regeringsföreträdare om vikten av ett starkt civilsamhälle och att staten satsar för att vi ska kunna vara ett ännu bättre stöd för våra medlemmar och för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Vi är positiva till regeringens satsning på 100 miljoner kronor som ska användas av ideella organisationer som bland annat stödjer äldre personer som upplever sig ensamma.

Hur arbetar Riksförbundet HjärtLung som organisation för att skydda sina medlemmar ute i föreningarna?

Inger: Många medlemmar tillhör riskgrupperna. Det är fler än vanligt i arbetsför ålder med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom som nu hör av sig till oss. För den här gruppen är det av yttersta vikt att regeringen inför en smittskyddspenning. Att påverka politiken är en av våra viktigaste roller.

Christine: Vi är noga med att sprida information om vikten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Var och en måste ta sitt ansvar. Vi följer alla presskonferenser om corona och uppdaterar informationen på vår webb dagligen. Vi har också uppmanat alla föreningar att ställa in fysiska möten. Inför hösten planerar vi för en digital inspiration, så att vi kan ge stöd för digitala aktiviteter. Det kan handla om vitt skilda saker som att se en operaföreställning via länk och sen mingla digitalt efteråt, att gympa digitalt samtidigt som andra, promenera enskilt på Hälsans stig men tävla gemensamt i quiz längs vägen eller att hålla en stegtävling i föreningen.

Hur har medlemmarna reagerat på pandemin?

Inger: Det finns en stor oro för vad covid-19 kan innebära för personer med kronisk sjukdom. Det finns också en osäkerhet kring hur man som kroniker ska förhålla sig till de rekommendationer som utfärdas. Många verkar känna att de har behov av att få riktade råd utifrån diagnos. Extra osäkert är det för de yrkesverksamma som ställs inför valet mellan att arbeta för sin inkomst eller stanna hemma med hänsyn till sin diagnos.

Christine: Vi har skickat ut en enkät till alla medlemmar om hur de upplever vården och sin egen situation under pandemin. Resultatet av enkäten kommer bli ett viktigt inslag i vårt opinionsarbete.
Hur ser du på framtiden?

Inger: Jag väljer att se ljust på framtiden, det finns inga alternativ. Lärdomen av tidigare kriser är att när man kommit igenom den kan det växa fram något nytt. Jag tror att vi kan bli än starkare och en än mer professionell organisation och att vi kommer nå ut till fler.

Christine: Det finns så klart en oro för dem som drabbas av covid 19, men det motiverar oss än mer att vara det stöd som vi kan vara och som vi behöver vara.

Om coronaviruset och covid-19

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.

Information, rekommendationer och råd om coronaviruset och covid-19 från Folkhälsomyndigheten. Råd till dig som är i riskgrupp och länkar till vidare information.