Så påverkas blodkärlen av snus

Att rökning är skadligt för hälsan är väl känt sedan många år. Men hur är det med snus? Det undersöks i ett forskningsprojekt som Riksförbudet HjärtLung bidrar med ekonomiska medel till.

Snus har länge setts som ett hälsosammare alternativ till rökning. Snusare slipper dra ner rök och giftiga ämnen i lungorna vilket minskar risken för lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det är också väl känt att cigarettrökning är en stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Bland annat försämras blodkärlens funktion av rökning och benägenheten att bilda blodproppar ökar. 

Magnus Lundbäck, läkare och medicine doktor vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.

Hur snus påverkar hjärta och kärl har hittills varit relativt outforskat. Snus har i huvudsak använts i de nordiska länderna och det har därmed inte gjorts så mycket forskning inom området.

Det är bara i Skandinavien som långtidsstudier av hur snus påverkar hälsan varit möjliga att utföra.

En av dem som intresserat sig för snusets inverkan på hjärta och kärl är Magnus Lundbäck, läkare och medicine doktor vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.

Studie visar att snusare har styvare kärl

I en studie genomför han tillsammans med sina kolleger en studie av de kardiovaskulära effekterna av kroniskt snusbruk. 25 personer av de rekryterade deltagarna snusat i minst 15 år. Denna grupp jämförs med 25 kontroller som inte har snusat.

- Våra preliminära data som är redovisade på thoraxkongressen European Respiratory Society visar att de som snusat 15-20 år jämfört med icke-snusare har styvare kärl. Ökad kärlstyvhet är en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlhändelser såsom hjärtinfarkt och stroke, säger Magnus Lundbäck.

Dessa resultat ligger i linje med en norsk studie som förra året visade att blodkärlens innersta cellager, endotelet, påverkas negativt. Försämringen var särskilt tydlig hos snusare som hade en fysiskt inaktiv livsstil. En grupp forskare i Uppsala har i en annan studie visat att personer som slutar snusa efter sin hjärtinfarkt halverar risken att dö.

Koppling mellan diabetes och snus

- Det är exakta samma siffror som gäller om man slutar röka efter att ha haft en hjärtinfarkt. Mortaliteten halveras, konstaterar Magnus Lundbäck. Däremot har man inte kunnat påvisa att risken för hjärtinfarkt och stroke är förhöjd hos tidigare friska snusare. Metaanalyser har dock visat på en koppling mellan diabetes och snusanvändning.

Det är framför allt i de nordiska länderna snus används men tobaksbolagen arbetar aktivt för att utöka sina marknadsandelar.

Cigarettrökningens skadeverkningar går inte längre att dölja eller förminska, vilket gör snuset till en intressant intäktskälla för tobaksbolagen. 2011 blev snus tillåtet i USA och snusanvändningen ökar där.

Beskriver produkten som ofarlig

- Det är en beroendeframkallande produkt som i princip säljer sig själv, säger Magnus Lundbäck. Tobaksbolagen är mycket aktiva i sitt lobbyarbete och beskriver produkten som ofarlig i jämförelse med rökning. Men det intressanta är att jämföra hur snusares påverkas i jämförelse med icke-snusare. Den stora rekryteringen av snusare sker ju idag bland personers om aldrig skulle ha börjat röka.

Den aktuella studien beräknas vara klar och redo för publicering i en vetenskaplig tidskrift hösten 2017.

Text: Ulrika Juto

Fakta: Vad är snus?

  • Snus tillverkas av mald tobak som innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin. Fuktbevarande medel som propylenglykol samt natriumkarbonat, ett pH-höjande medel och salter tillsätts.
  • Bland snusets olika ämnen finns flera som är cancerframkallande. Mest uppmärksammade är de tobaksspecifika nitrosaminerna, polycykliska kolväten, aldehyder samt vissa tungmetaller. Halterna av nitrosaminer har minskat sedan 1990-talet men är fortfarande höga jämfört med de nivåerna i andra livsmedel.
  • Under 2000-talet har en mängd nya snusmärken lanserats och användningen av smaktillsatser har ökat. Det finns idag snus med smak av till exempel mint, lakrits, lime och tranbär. I Sverige snusar 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna i vuxen ålder.
  • Snus är sedan 1992 förbjudet i EU. Sverige fick vid EU-inträdet ett permanent undantag för detta förbud.

Källa: Tobaksfakta.se

Snus får inte klassas som mindre farlig i USA

Den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration, FDA, har nyligen informerat snustillverkaren Swedish Match att snus inte ska betecknas som en mindre farlig tobaksprodukt. FDA har infört bestämmelser om att vissa tobaksvaror får säljas som mindre hälsofarliga. Swedish Match har ansökt om att få sälja snus i USA enligt dessa regler. Därmed skulle de få ta bort vissa varningar samt skriva ut på förpackningarna att snus är mindre farligt än cigaretter. FDA säger nej till bolagets ansökan. Ett av argumenten är att en varning som företaget vill ta bort stämmer.
Källa: Tobaksfakta.se