Ångest vanligt vid KOL

– Vi borde alltid fråga hur patienterna hanterar sina andningsproblem och om de har ångest. Det gör vi inte idag, säger Ann Ekberg-Jansson, lungspecialist och verksamhetschef vid Angereds närsjukhus i Göteborg.

Ann Ekberg-Jansson, lungspecialist och verksamhetschef vid Angereds närsjukhus i GöteborgAtt inte få luft på grund av sin KOL-sjukdom väcker oro och ångest. Nyligen fanns en diskussionstråd på Facebook där patienter diskuterade vilka ångestdämpande läkemedel som fungerade för patienter med svår KOL. Några tyckte att Sobril var bra att. Andra föredrog andra stämningsreglerande mediciner.

– Visst kan läkemedel mot ångest behövas i stadium 4, men det finns även annat stöd. Vi måste bli bättre att ta reda på om det är sjukdomen som blivit sämre eller själen som spelar in, säger Ann Ekberg-Jansson.

Ångest och oro underdiagnostiserat

I årsrapporten för KOL-registret konstateras att ångest och oro är vanligt bland patienter med KOL, men att problemet är underdiagnostiserat. Exakt hur många som lider av ångest är oklart. Värst är det i stadium 4 där var femte patient bedöms ha ångest.

– I andra sammanhang har jag sett siffror på fyrtio procent. Helt klart är det ett underskattat problem som vi inom vården inte identifierar tillräckligt, säger Ann Ekberg Jansson.

I djupintervjuer, som gjorts av forskaren Susan Strang vid Sahlgrenska Akademin, berättar patienter med KOL att när de inte får luft väcks existentiella frågor. De undrar över hur slutet ska bli. De tror att de kommer att kvävas till döds av sin sjukdom. Men de vill inte tynga varken sina anhöriga eller vårdpersonalen med sina tankar.

– Berättelserna visar hur viktigt det är att vi i vården frågar: Hur tänker du om din sjukdom? Hur har du det? säger Ann Ekberg Jansson.

Vården måste kunna hantera frågorna

Men ställer vårdpersonalen den frågan måste de också vara kapabla att ta hand om svaret, påpekar hon. En anledning till att patienterna med KOL inte alltid får frågan kan vara att ångest och oro också väcker ångest hos vårdpersonalen själva.

– Det måste vi som professionella vårdgivare lära oss att hantera. Då kan vi möta patientens frågor och svara på frågorna som skrämmer dem, säger Ann Ekberg Jansson.

Hennes erfarenhet är att de flesta har starkast ångest på morgonen. Då är andningsproblemen som värst, eftersom kroppen inte kommit igång än.

– När patienter söker för förvärrade andningsproblem kan det tolkas som att sjukdomen blivit försämrad, även om det är ångest som är orsaken, säger Ann Ekberg Jansson.

"Att bara skriva ut läkemedel är ingen lösning"

Lösningen kan bli att patienten får mediciner för att vidga luftrören och minska inflammationen. Men medicinerna kan ge ökad puls, vilket ökar hjärtfrekvensen. Det i sin tur riskerar öka patientens oro och ångest.

– Eftersom många patienter med KOL också har hjärtproblem är det viktigt att vi förfinar vår bedömning och frågar om oro och ångest. Att bara skriva ut läkemedel är ingen lösning, säger Ann Ekberg Jansson.

Det är inte självklart att lugnande mediciner eller antidepressiva läkemedel hjälper patienten. Studier som gjorts om läkemedel mot depression vid KOL är inte entydiga. Några studier visade på god effekt. Andra visade ingen effekt.

– Läkemedel mot psykiska problem tycks ha sämre effekt vid KOL. Det kan ha att göra med den inflammatoriska process som pågår i kroppen eventuellt kan minska effekten av läkemedlen. Vi kan inte så mycket om detta, utan behöver forska mer, säger Ann Ekberg Jansson.

Den största risken med att bara skriva ut ångestlindrande läkemedel är att de kan påverka andningen negativt.

– Vissa patienter med KOL har lätt att samla på sig koldioxid, eftersom det är svårt att tömma lungorna på "gammal" luft. Den som får för mycket lugnande läkemedel riskerar att samla på sig mer koldioxid, säger Ann Ekberg Jansson.

Bra med strategier för andningsproblemen

Vid ångest är det därför bra att lära sig strategier för att bemästra andningsproblemen. Patienten kan få remiss för att lära sig andningsteknik av sjukgymnast, lära sig mindre energikrävande arbetsmetoder av arbetsterapeuten. Eller erbjudas stöd hos kurator och KBT-terapeut för att hantera sin ångest.

– Idag går få i KOL-skola. Fler borde erbjudas kunskap om sin sjukdom. Då ökar tryggheten och oro och ångest kan minska, säger Ann Ekberg Jansson.

TEXT: Pia Vingros