Ledare nr 4: Ett stort och varmt tack för allt stöd och det enhälliga valet av mig som ny förbundsordförande

Jag känner mig hedrad och är glad för det förtroende som visats mig. Jag känner mig väldigt stolt att vara den första kvinnan i förbundets historia som nu ska leda arbetet.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungJag är 58 år, bor i Tumba, Botkyrka, har en särbo och en dotter. Jag är utbildad som sekreterare men har de senaste 15 åren arbetat som förtroendevald heltidspolitiker i Botkyrka och Stockholms läns landsting. Jag har en bred sjukvårdspolitisk erfarenhet, har bland annat varit sjukvårdslandstingsråd. Nu har jag fokus på närsjukvård, forskning och patientsäkerhet.

Jag har alltid haft ett stort samhällsengagemang med ett särskilt hjärta för dem som behöver samhällets stöd mest. Jag kommer vid sidan av mitt nya uppdrag också fortsätta mitt politiska engagemang.

Som ordförande och ledare ser jag mig som spindeln i nätet. Demokrati och delaktighet är viktiga ledstjärnor. Jag vill ha en delaktig och aktiv förbundsstyrelse men också en delaktig organisation från norr till söder. Demokrati och delaktighet betyder inte alltid att vi tycker lika. Dialoger där vi dryftar våra åsikter leder ofta till bra beslut.

Livets ibland hårda skola har också gett mig många erfarenheter. Jag har två syskon som varit och är hårt drabbade av sjukdomar och ibland har jag verkligen funderat över rättvisan i livet.

Själv fick jag en hjärtinfarkt i april 2009 och jag som alltid varit den starka i familjen fick ge upp några veckor.

Jag har fått en bra vård och jag känner mig inte varken som handikappad eller sjuk utan som hjärtfrisk. Det vill jag ha som en av utgångspunkterna i mitt kommande arbete. Självklart ska vi arbeta för att finnas för alla sjuka. Men jag tror, med tanke på att livsstilssjukdomarna går längre ner i åldrarna, men där också många blir friska och arbetsföra, att det är viktigt att även de personerna kan känna en identitet i förbundet. Vi behöver bredda förbundets verksamhet, öka och föryngra medlemsutvecklingen.

Detta kan vara en utgångspunkt.

Många har redan hört av sig till mig och jag kommer naturligtvis att hälsa på ute i verksamheterna för att skaffa mig egna bilder. Innan jag mött er alla kommer det naturligtvis att gå en lång tid men jag hoppas ni inte drar er för att höra av er med kloka råd och synpunkter.

Detta blev en ledare med en liten presentation av mig själv. I kommande ledare kommer jag lägga mer fokus på utvecklingsfrågor.

Än en gång ett varmt tack för allt stöd. Jag vill önska alla en skön, varm och glad sommar.

Med stöd, kärlek, krav och beröm ska vi tillsammans göra det omöjliga möjligt.

Inger Ros,
Förbundsordförande