Norrland minns vita pesten

TBC var sjukdomen som kunde radera ut hela familjer. Med avstamp i Norrbottens historia visas nu en utställning på Norrbottens museum om hur TBC inte har upphört att vara ett hot – nu på global nivå.

Norrland minns vita pesten

Lungsot. Bröstfeber. Vita pesten. Lungröta. Fruktad sjukdom har många namn.

Fram till mitten av det förra seklet var lungsjukdomen tbc ett dödligt hot för oss i vår del av världen. Då fanns ingen medicin. Frisk luft och vila var boten som stod tillbuds.

I dag dör 3 000 människor i världen varje dag i tbc. i Norrbotten har lungsoten präglat generationer.

Hosta - utställning på Norrbottens museum

På utställningen Hosta – en sjuk historia berättas bland annat om sjubarnsfamiljen där mamman och fyra av barnen dog. Två år efter att sjukdomen drabbat familjen fanns bara pappan och tre barn kvar.

Fröet till utställningen på Norrbottens museum i Luleå, där HjärtLung-föreningarna i Norrbotten varit behjälpliga med information, väcktes under en av museets arkivkvällar.

Intresset för sjukdomen som drabbade Norrbotten särskilt hårt i relation till sin folkmängd och många av de äldre kan berätta om sina erfarenheter. En av dem är Sven Björkman, tidigare ordförande för Länsföreningen HjärtLung Norrbotten, som under besöket inför premiären berättade om när två av hans morbröder plötsligt en dag inte fick besökas längre, de hade drabbats av sjukdomen.

Fattigdom, trångboddhet och undernäring

Fattigdom, trångboddhet och undernäring var grogrund för spridningen av tuberkulosen. På utställningen får man en av dess smitthärdar visualiserad när man tar steget in från den närmast Tjechov-idylliska förstukvisten och möter en installation som visar sängskåpen där så många sov tätt.

- I sängskåpen låg många tätt tillsammans för att hålla värmen, berättar Katali Jarefjäll, ansvarig för utställningen och intendent på Norrbottens museum, och vandrar över till motsatta sidan där en av dagens smittspridare gestaltas av två celldörrar, dörrar in till dagens fängelser i Ukraina där en epidemi av multiresistenta tuberkelbakterier grasserar.
Norrbottens första sanatorium

Norrbottens första sanatorium startades i Antnäs 1906. Sandträsk kom till 1913 men var med sina 88 platser underdimensionerat redan när den öppnade. Som mest hade sanatoriet 400 platser och ett eget postkontor. Under åren som sanatoriet var i drift vårdades 26 000 människor på Sandträsk.

Många blev kvar länge på sanatorierna och därför var det också viktigt med och behov av sociala aktiviteter.

- Visst fanns det en rädsla bland byborna men det blev också en vardag och många var där och tittade på film, säger Katali Jarefjäll, ansvarig för utställningen och intendent på Norrbottens museum.

Lungföreningarna drog igång sociala verksamheten

- Trots sin belägenhet var det inte alltför ovanligt att unga träffade kärleken på sanatoriet, berättar Helena Karlström, avdelningschef på Arkiv och bibliotek.

- Lungföreningarna var med och drog igång verksamheten på Sandträsk. Föreningarna ordnade med dans- och musikkvällar, föredrag och filmvisningar och drev kiosken, säger Martin Lång, ordförande för HjärtLung-föreningen i Kalix.

I mitten av 1950-talet började Sandträsk att avvecklas. 1947 hade antibiotikan kommit men det var inte bara medicinen som hade effekt på sjukdomen och dess spridning.

- Välfärdssamhällets framväxt med bättre livsvillkor var också en stor bidragande orsak till att sjukdomen försvann, säger Katali Jarefjäll.

Utställningen på Norrbottens museum pågår under hela 2015.

Text och foto: Magnus Östnäs

Fakta: TBC och Hjärtlung

Fakta: TBC och Hjärtlung2012 registrerades 8,7 miljoner nya fall av tbc i världen. 1,4 miljoner människor avled i sjukdomen.

I början av 1900-talet hade Sverige en liknande situation som de länder där tbc är ett stort problem idag. Då smittades ungefär tre fjärdedelar av Sveriges befolkning med tbc, även om sjukdomen aldrig bröt ut hos de flesta av de smittade. 1940 insjuknade årligen nästan 20 000 svenskar i tbc och nästan 5 000 avled varje år av sjukdomen. (Källa: 1177.se)

Riksförbundet HjärtLungs ursprung ligger i De lungsjukas riksförbund som bildades 1939 efter förslag från ett flertal patientföreningar i landet. 1938 diskuterades och kritiserades Medicinalstyrelsens förslag till ny tuberkuloslag med "tvångsinternering" av "tredskande" smittoförare. Istället föreslogs vila, ordentlig mat, ordnad eftervård och upplysning.