Att skriva testamente

Det finns flera skäl att skriva testamente. Det ger dig möjlighet att se till att tillgångarna hamnar där du vill ha dem. Dessutom underlättar det för dina anhöriga och minskar risken för konflikter som kan uppstå kring arv och pengar.

Riksförbundet HjärtLung är tillsammans med 37 andra ideella organisationer medlem i Goda Testamentet som arbetar för att öka kunskapen om testamenten och testamentsgåvor.

I hela världen finansierar testamentsgåvor omkring en femtedel av alla ideella hjälpinsatser men i Sverige är det bara omkring fyra procent av dem som upprättat testamente som skrivit in en ideell organisation som arvtagare. 

Martina Hallin, projektledare för Goda Testamentet på Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.- Vi hoppas att den siffran blir högre när fler får veta hur enkelt det är att skriva testamente, säger Martina Hallin, projektledare för Goda Testamentet på Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.

I Sverige har var fjärde person i åldern 40 till 65 år upprättat ett testamente. Det finns flera tänkbara förklaringar till att det är så pass få som gjort det. Det kan kännas tungt att tänka på sin egen bortgång. Det kan också upplevas som komplicerat och svårt att skriva testamente. En annan förklaring kan vara att man inte tror att det behövs.

- Det är inte alltid man har koll på arvslagarna. Alla känner till exempel inte till att sambor inte ärver varandra eller att man måste skriva in att det är enskild egendom om man vill att barnen, men inte deras maka eller make, ska ärva ens tillgångar, säger Martina Hallin projektledare för Goda Testamentet på Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII.

När någon avlider fördelas de tillgångar som finns enligt lagen, arvsordningen. I första hand ärver makar, barn och barnbarn.

- Om man inte skriver testamente är det arvsordningen som bestämmer hur tillgångarna ska fördelas, säger Martina Hallin. Att skriva testamente är särskilt viktigt för dem som lever i samboförhållanden.

Om du är sambo och vill att din partner ska ärva dig måste du skriva ett testamente. I fall när det inte finns något inbördes testamente mellan sambos kan den kvarlevande personen tvingas flytta från bostaden för att lösa ut den avlidnes arvingar.

Barn har alltid rätt till laglotten, som är hälften av arvet. Andra hälften går att testamentera bort. Om den som avlider är gift ärvs den andra hälften av make eller maka. Barnen får vänta på arvet tills modern eller fadern gått bort. Särkullbarn har dock rätt att få ut laglotten direkt.

Det går inte att göra särkullbarn arvlösa genom att skriva över tillgångar på ny partner och nya barn.

Ett testamente är en rättshandling och reglerar hur man vill att ens kvarlåtenskap ska fördelas. Det är juridiskt bindande men går att ändra. Ett testamente ska ses som ett levande dokument som går att ändra när familjesituationen eller testatorns vilja ändras.

Om arvsberättigade släktingar saknas och den avlidne inte har skrivit ett testamente tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Med ett testamente kan du styra vart delarna av tillgångarna går.

Om man väljer att testamentera till en organisation är det viktigt att veta att särskilda skatteregler gäller.

- Ideella organisationer slipper skatt på testamenterade fastigheter och värdepapper. Gåvorna går oavkortat till välgörenhet. Det är alltså fördelaktigt att testamentera fastigheter och värdepapper direkt och inte först sälja dem då skatt tillkommer, berättar Martina Hallin. Gåvorna går då oavkortat till välgörenhet.
Text: Ulrika Juto

Fakta: Så skriver du testamente

Testamentet ska:

  1. Upprättas skriftligen. Ett muntligt testamente gäller inte.
  2. Bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande. Vittnena får inte vara under 15 år eller sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av psykisk störning. Vittnena får inte heller vara omnämnda i testamentet eller vara släkt med den som skrivit testamentet eller någon av arvingarna.

Testamentet bör ha:

  1. Fullständigt namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer.
  2. En giltighetstid.

På webbplatsen godatestamentet.se kan du läsa mer om att skriva testamente, fråga experter samt ladda ned en gratis mall som underlag för att upprätta ett testamente.

På HjärtLungs hemsida kan du se en film om att skriva testamente, klicka här
Källa: godastestamentet.se och begravningsbyråer.com