Ledare nr 2 2011: Ert engagemang ger mig kraft i arbetet

En bit in i mars kan jag konstatera att jag lämnar två mycket händelserika månader bakom mig.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung

Min "eriksgata" i landet fortsätter och jag är så imponerad och stolt över det engagemang jag möter. Jag känner också en värme och får glada tillrop i mitt uppdrag som förbundets ordförande. Det är stärkande och ger mig kraft att ta tag i alla de utmaningar vi står inför. Jag får också bekräftelse på att vi i förbundsstyrelsen tagit tag i de frågor som diskuteras i hela vår organisation; medlemsutveckling, marknadsföring och opinionsbildning.

Träff med socialministern
Under januari och februari har jag, tillsammans med kansliet, haft givande möten med hjärt- och lungfonden om ett utvecklat samarbete. Diskussioner förs också med Sömnapnéföreningen om hur vi ska närma oss varandra på ett bra sätt.
I januari träffade vi socialminister Göran Hägglund och förde fram viktiga frågor för förbundets medlemmar. Om detta kan Du läsa i den tidning Du håller i Din hand.

Brukarmedverkan permanentas

Brukarmedverkan i forskningen som pågått i projektform har haft slutmöte. Jag kan med glädje konstatera att detta arbete ger oss förutsättningar att påverka forskningen till gagn för alla medlemmar. Det goda resultatet från projekttiden gör att vi nu permanentar Brukarmedverkan. Nu går vi vidare tillsammans med Astma- och allergiförbundet och reumatikerförbundet och skissar på det nya projektet "Brukarmedverkan i vården". En fråga som jag brinner för.

I detta nummer av Status kan vi läsa om KOL-, astma och ledsjuka Maria Doverstål. En artikel som berör och som får mig att ilskna till rejält. I ett välfärdsland som Sverige ska ingen behöva gå igenom det Maria får göra.
Jag uppmanar de som känner någon i en liknande situation att höra av sig. Om vi har många som lever under liknande förhållanden lovar jag en ny uppvaktning till beslutande politiker.

SALSA-projektet en stor framgång

Du kan också läsa om SALSA-projektet – defibrillatorer i alla Stockholms brandbilar. Här vill jag sträcka på mig lite extra eftersom jag under min tid som landstingsråd var med och genomförde detta projekt. Nu är beslut fattat att alla brandbilar i Stockholm ska ha hjärtstartare. Forskare har räknat ut att på varje satsad krona ger projektet 36 gånger pengarna tillbaka. Men främst av allt: Det Räddar Liv.

Steg på Hälsans Stig

Jag avslutar med att uppmana till läsning av artikeln "Hon tar steg för hälsan" och den glädje Hälsans Stig bidragit till. Och vad är mer naturligt än att tacka förbundets nyblivne pensionär Tommy Eriksson, som med ett stort engagemang bidragit till utvecklingen av Hälsans Stig som nu har blivit 112 stycken. För mig är Tommy Hälsans Stig. Tack Tommy.

Jag vet att det är många som vill tacka Tommy för hans arbete. Vi kommer därför att ordna en särskild avtackning i samband med årets länsordförandeträff i september.

Hej och tack för denna gång. Nästa gång vi hörs hoppas i alla fall jag att våren är i antagande.

I dag känns det i luften som om mina drömmar kanske infrias.

Inger Ros