Kongress 2010 - vad hände?

Förbundets nya ordförande heter Inger Ros. Hon är politiker med mångårig erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor.
– Jag är glad över det stora stödet och ser med stor förväntan fram emot det här hedersuppdraget. Det finns mycket att arbeta vidare med för att förbättra villkoren för de hjärt- och lungsjuka, sa Inger Ros efter valet.

Inger Ros är sjukvårdspolitiker (S) i Stockholm och har sedan 1995 arbetat med politik på heltid.
Kongressen var i sin helhet en lugn tillställning, utan några större kontroverser och debatter. Sammanlagt behandlades 28 motioner.

Bland annat beslutade man att diagnosen sömnapné ska ges utrymme i förbundets verksamhet. Riksförbundet fick också i uppdrag att utreda möjligheterna till närmare samverkan med Apnéföreningen. Man beslutade även att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att föra fram klimat- och luftföroreningsfrågorna i sitt informationsarbete. Kongressen beslutade också om en ökad satsning på folkhälsopolitik.
En nyhet på årets kongress var att kongressen inleddes med en seminariedag på temat Förbundet i framtiden. Vid tidigare kongresser har ombuden fått diskutera de motioner som inkommit i utskott. Men utvärderingar har visat att man vill arbeta i andra former.

I år hade utskottsarbetet ersatts med föredrag och diskussionsforum. Föreläsare som bjudits in var t professor Lars Svedberg som talade om svenskarnas engagemang i ideella organisationer. I motsats till vad många tror så ökar det ideella engagemanget i Sverige. Maj-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet föreläste om livsstilens betydelse för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Annika Nilsson från ABF föreläste om folkbildning och studier. Johannes Hylander projektledare på en PR-byrå talade om intressepolitik och påverkansarbete.

Kongressdeltagarna fick också chans att lyssna till patientberättelser, operasång och ett entusiasmerande föredrag av politikern, entreprenören och idrottsmannen David Lega. Kongressen avslutades på torsdagen med invigning av Hälsans Stig i Sollentuna.