Alla kan rädda liv" - Restart a heart day under HjärtLungs HLR-vecka

augusti 22, 2018

Ingela Hasselqvist-Ax är anestesisjuksköterska och ansvarig för Svenska HLR-rådets Hjärtstartarregister. Hon vill att fler ska lära sig hjärt-lungräddning, HLR, och är i Sverige en av de drivande krafterna bakom dagen ”Alla kan rädda liv” den 13 oktober. 

Kvinna med glasögon

Vad händer då?

- I hela EU uppmärksammas HLR denna dag. Vi inom HLR-rådet har valt att benämna dagen ”Alla kan rädda liv” men den kallas också Hjärtstartardagen. Det kommer att vara aktiviteter över hela landet i samband med denna dag. I Stockholm satsar vi på att slå rekord i antalet personer som lär sig HLR samtidigt. Det blir ett stort arrangemang i Kungsträdgården vid lunchtid den 13 oktober. Förutom att vi hoppas utbilda en massa människor i HLR vill vi på detta sätt öka medvetenheten om hur viktigt det är att allmänheten lär sig och vågar ingripa vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus.

 

Varför är det viktigt? 

- Varje år registreras i Sverige 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus till Hjärt-lungräddningsregistret. Överlevnaden ökar 2-3 gånger om HLR startas på plats innan ambulans anlänt. Det är A och O att larma och direkt sätta igång med hjärt-lungräddning.

Hur vanligt är det att allmänheten ingriper?

- I Sverige ligger vi bra till jämfört med många andra länder. Av bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus så har HLR påbörjats i 75 procent av fallen kan vi se i statistik från HLR-registret. Det är en bra siffra, men vi kan bli bättre.

Vilka insatser behövs för att fler ska räddas?

- Alla borde gå utbildning i HLR. Larmoperatörerna gör också en viktig insats när de via telefon vägleder hur hjärt-lungräddning ska utföras. Det är också viktigt att snabbt få fram en fungerande hjärtstartare i en akut situation och då behöver alla hjärtstartare vara registrerade. Även SMS-livräddare, HLR-utbildade personer som larmas via en app, har visat sig vara framgångsrikt.

Text: Ulrika Juto

Fakta HLR-vecka i HjärtLung

I samband med dagen ”Alla kan rädda liv” kommer Riksförbundet HjärtLung genomföra en HLR-fokusvecka den 15-21 oktober. Under veckan kommer vi bland annat med hjälp av våra föreningar visa hur man utför HLR, utbilda livräddare och informera om vikten av att kunna detta. Mer information om HLR-veckan och dagen ”Alla kan rädda liv”.

Varje år rapporteras ca 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av dem som drabbas överlever cirka 600 personer. Forskning visar att överlevnaden kan vara så hög som 70 procent om HLR startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter. Om du kan HLR och är först på plats kan din hjälp vara livsavgörande.

Vill du redan nu komma i kontakt med en förening som utbildar livräddare, ring 0200-212200 eller kontakta din lokala förening.