Solen kan skydda mot hjärtinfarkt

Att brist på D-vitamin kan öka risken för benskörhet är känt sedan länge. Nu antyder forskningen att D-vitamin som man framför allt får genom solning kan skydda mot en rad andra sjukdomar, bland annat cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Vid den amerikanska hjärtkongressen American Heart Association i Orlando presenterades nyligen en studie kring sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och vitamin D.

Forskarna hade under drygt ett år följt närmare 30 000 personer som inte tidigare haft hjärt-kärlsjukdom. Det visade sig att de som hade mycket låga nivåer av vitamin D i blodet löpte 77 procents ökad risk att dö och hade 45 procents ökad risk att utveckla kranskärlssjukdom. Risken för stroke var 78 procent högre hos dem med låga D-vitamin-nivåer än de som hade normala nivåer. Och risken att utveckla hjärtsvikt var dubbelt så hög hos dem som hade brist på D-vitamin.

Forskarna bakom studien säger i nättidningen heartwire att även en moderat brist på vitaminet är kopplad till kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, stroke och för tidig död men att det ännu är oklart om det handlar om ett orsaks- eller effektsamband. Forskarna betonar behovet av mer forskning inom området.

Även i Sverige pågår forskning kring D-vitamin och dess betydelse för hälsan. Ann Burgaz vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, är en av dem som undersöker sambandet.

– D-vitamin är ett väldigt hett ämne just nu men ännu saknas stora randomiserade studier som bevisar effekterna. Det är inte heller fastlagt vilka nivåer av D-vitamin som är optimala men blodvärden runt 75-80 nanomol per liter är det många forskare som anser att man bör ligga på.

Den största naturliga källan till D-vitamin är solljus

Huden bildar vitaminet när den träffas av UVB-strålning och svarar för ungefär två tredjedelar av kroppens D-vitamin. Resten får vi i oss via kost och kosttillskott (se faktaruta).

Långa och mörka vintrar gör att nordbor är extra utsatta för D-vitaminbrist, särskilt under vinterhalvåret, då solen inte ger någon UVB-strålning alls.

Personer med mörk hudtyp, överviktiga och äldre har oftare brist på D-vitamin. Människor som av olika skäl undviker att vistas i solen har också lägre nivåer av D-vitamin i blodet.

Ann Burgaz har studerat nivåerna av D-vitamin hos äldre kvinnor under vinterhalvåret och efter sommaren. Säsongsvariationerna var stora. Efter sommaren ökade D-vitaminhalten i blodet i genomsnitt med 38 procent.
– De kvinnor som solade under sommaren hade också betydligt högre nivåer av D-vitamin i blodet på vintern än de som hade känslig hudtyp och föredrog skugga framför direkt solljus.

Ann Burgaz och hennes kolleger har också studerat vitaminets koppling till högt blodtryck.
– Bland de män som hade sämst D-vitaminstatus fanns en ökad prevalens av högt blodtryck. Det beror antagligen på att vitaminet påverkar det hormonella renin-angiotensinsystemet så att artärerna kontraheras och att volymen av blodplasma blir högre, vilket i sin tur ger ett högre blodtryck.

Hur ska man göra för att hålla uppe D-vitaminnivån på en hälsosam nivå under vintern?

Ann Burgaz rekommenderar fet fisk två till tre gånger i veckan och att välja D-vitaminberikade mejeriprodukter. Att åka till soliga breddgrader under vintern är också ett alternativ.
– Med kosttillskott kan man också höja nivåerna, men jag tycker det är bättre att i första hand försöka äta en D-vitaminrik kost, säger Ann Burgaz.

Att sola solarium är, enligt Ann Burgaz, inte särskilt effektivt eftersom de flesta solarier mest ger UVA-strålning. I viss mån kan kroppen lagra D-vitamin, därför är det bra att vistas mycket ute under sommarhalvåret.
– Man behöver inte vara överdrivet rädd för solen om man inte har en känslig hudtyp. Solar man ansikte och armar 15 minuter om dagen utan solskydd så räcker det.

Enligt vissa forskare behövs ett betydligt högre intag av D-vitamin i solfattiga länder än vad svenska myndigheter rekommenderar i dag.
Livsmedelsverket har utlovat en genomgång av forskningen kring D-vitamin i samband med den kommande översynen av de nordiska näringsrekommendationerna.

En kartläggning av nivåerna av D-vitamin i blodet hos vuxna svenskar ska också göras under 2010. Resultatet ska bland annat ligga till grund för att bedöma om berikningsnivåerna behöver ses över.

Text: Ulrika Juto

Fakta: D-vitamin

  • UVB-strålning är den viktigaste naturliga källan till D-vitamin. Denna strålning förekommer rikligast soliga sommardagar mellan klockan 11 och 14.
  • Solskydd, SPF8, filtrerar bort 95 procent av UVB-strålningen.
  • Äldre människor har svårare att bilda D-vitamin i huden än unga. Koncentrationen av ämnet som bildar D-vitamin avtar med stigande ålder.
  • I vissa födoämnen finns D-vitamin, bland annat i fet fisk, som lax, makrill, sill och sardiner. Men också ägg, berikade mejeriprodukter, margarin och kantareller innehåller D-vitamin.
  • Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 7,5 mikrogram/dag för vuxna. Personer över 60 år rekommenderas 10 mikrogram/dag. För dem som är äldre och vistas ute i begränsad omfattning rekommenderas tillskott av 10 mikrogram vitamin D3-tabletter per dag.