”Bästa dagen i veckan”

Det är mitt i veckan. En vanlig men efterlängtad onsdag förmiddag. Det är då kvinnorna som är med i riksförbundets projekt ”12 steg till bättre hälsa” träffas i Livstyckets lokaler i Tensta för att lära sig mer om hälsa och livsstil. 

Deltagarna fick  föreläsningar om hur kroppen fungerar med fokus på de sjukdomar som HjärtLung arbetar med.

Stämningen är hög, nästan lite festlig, vid frukosten som bjuds. Det samtalas och skrattas över bordet. Det märks att deltagarna känner varandra och njuter av att umgås. Hela hösten har de träffats en gång i veckan för att lära sig mer om hur man förbättrar sin hälsa och förebygger sjukdom.

Innan föreläsningarna som drar igång efter frukosten berättar Meerna Hadi att hon lärt sig mycket under projektets gång och att det varit positivt för hela familjen. Hemma har hon sin man och två barn, fem och sju år gamla.

- Jag har börjat promenera. När jag och barnen ska till skolan på morgonen så går vi istället för att ta bussen. Vi har också börjat äta frukost hemma och det har varit bra för min dotter. Hon har inte längre problem med magen som hon hade förut.
Hayat Ychoo kan inte promenera på grund av smärtor i knä och höft men hon försöker träna hemma istället.

- Jag motionscyklar, 10-15 minuter varje dag. Och så har jag börjat äta frukost. När jag klivit upp tar jag en banan, sedan brukar jag äta ägg. Förut åt jag inte på morgonen.
Båda två tycker att hälsoskolan som riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund har varit givande och framförallt rolig. De bubblar av skrattar när de berättar hur det var när de fick prova på att dansa schottis.

- Vi är glada på onsdagar. Alla lärare är jättesnälla, säger Hayat Ychoo och Meerna Hadi nickar instämmande.

Sonja von Zeipel, som är en av projektledarna, berättar att en tanke med att rikta projektet mot kvinnor är att de sedan vidareförmedlar kunskapen till den övriga familjen. Och så verkar det ha blivit i Meerna Hadis familj.

- Jag har berättat för mina barn att rökning inte är bra och min man får röka på balkongen nu. Jag vill att han slutar, säger hon. Och så har jag lärt ut hjärt-lungräddning.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och rökning är ett av de ämnen gruppen har gått igenom vid sina träffar. Andra ämnen är hjärt-lungräddning, kost, motion och stresshantering. För Hayat Ychoo har stresshanteringen varit betydelsefull.

- Min kropp är spänd. Man har så mycket tankar. Det är bra att lära sig slappna av.
Just idag kommer Anders Klarström från SOS Alarm berätta om hur man kommer i kontakt med svensk sjukvård. Vart ringer man när någon plötsligt blir sjuk eller om man är orolig för sin egen någon anhörigs hälsa? Han klargör när man ska ringa larmnumret 112 och när det är vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen 1177 som det är lämpligt att kontakta.

Fysioterapeuten Pia Bergendahl från Karolinska universitetssjukhuset föreläser om träning som är bra för hjärtat och förevisa några enkla men effektiva övningar som kan göras hemma.
Åhörarna är engagerade och har många frågor både till Anders Klarström och Pia Bergendahl. Varför gör det ont i benen när man går i trappor? Hur lång tid tar det innan ambulansen kommer? Hur ska man göra om någon fått en elchock? Om det brinner i trapphuset, vad ska man göra då?

Riktigt livligt blir det när Pia Bergendahl klipper till träningsband och delar ut.

- Att träna med gummiband är ett jättebra sätt att få igång blodcirkulationen. Jag ska gå igenom några enkla övningar som ni kan göra hemma.

Alla provar på och många är överraskade över att det känns så mycket i kroppen.

- Det är bra att det känns, säger Pia Bergendahl. Om det gör ont efteråt så är det träningsvärk, ett tecken på att ni blir starkare. Av träning får man träningsvärk och blir glad.

Om kursdeltagarna fick träningsvärk efter dagens aktiviteter återstår att se men att de blev på gott humör verkade det inte råda någon tvekan om.

”Onsdag är bästa dagen i veckan!” ”Gud bevare våra onsdagar” var spontana kommentarer som hördes i gruppen.
Text: Ulrika Juto

Fakta: 12 steg till bättre hälsa

I februari 2015 genomförde riksförbundet en Öppet hus-dag för invandrarkvinnor i Livstyckets lokaler med olika föreläsningar om hälsa.

Livstycket har verksamhetsbidrag från Stockholms Stad för att deltagarna lättare ska anpassa sig till det svenska samhället. Deras lokaler finns i Tensta. Deltagarnas utvärdering av dagen var mycket positiv och de efterfrågade en uppföljning. Riksförbundet sökte pengar hos Socialstyrelsen och fick ekonomiskt stöd till projektet och startade i samarbete med Livstycket, hälsoprojektet för kvinnor med invandrarbakgrund. Syftet var att öka kvinnornas kunskap om hälsa så att de kan förebygga sjukdomar och söka vård när det behövs. En grupp på 25 kvinnor i varierande åldrar sattes samman. Inledningsvis gjordes en enklare hälsokontroll som utgångsvärde. Vikt, längd, blodtryck och blodglukos mättes. Dessutom gjordes spirometri. Deltagarna fick sedan föreläsningar om hur kroppen fungerar en gång i veckan med fokus på de sjukdomar som HjärtLung arbetar med.

Utbildningen har bestått av följande delar:

1. Kunskap om livsstil, med föreläsningar om t ex fysisk aktivitet, kost, stress och sömn.
2. Kunskap om vanliga hjärt- och lungsjukdomar, samt hur man kan förebygga dessa.
3. Praktisk vägledning till ökad aktivitet, som yoga, medveten andning, styrketräning, stavgång och folkdans.

Sista föreläsningen handlade om hur man skapar nya goda vanor och kvinnorna får hjälp att ta fram en handlingsplan. Tolkar fanns närvarande vid alla träffar. När alla träffar genomförts kommer en uppföljande hälsokontroll göras för att se om kvinnorna fått bättre värden efter utbildningen. En rapport kommer att sammanställas och förhoppningen är att en modell kan formas som framöver kan spridas och användas i HjärtLungs 152 lokalföreningar för att utbilda kvinnor med invandrarbakgrund om kropp och hälsa. Modellen skulle även kunna användas av till exempel av vårdcentraler eller organisationer som liknar Livstycket.