De är först i världen med HLR-utbildning på teckenspråk

Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem har tillsammans med Föreningen för hörselskadade och döva Barn med familjer tagit fram en HLR-utbildning på teckenspråk. Det är den första i världen i sitt slag och har redan fått pris.

- Vi vill att så många som möjligt ska kunna detta och då måste vi sprida det till många olika grupper, säger Yvonne Haglöf, ordförande i Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem.

thumbnail_HLR_1.jpg

Simon Andersson, Robin Slätt, Anton Ullvin och Otto Kingstedt tecknar bokstäverna HLR efter en lyckad utbildning.

Koncentrerad stämning

"Det är viktigt att ni trycker tillräckligt djupt och på rätt ställe, även nu när ni övar.” Stämningen är koncentrerad i Föreningen för hörselskadade och döva Barn med familjers, FHDBF:s, lokal i Stockholmsförorten Fruängen.

Robin Slätt visar, peppar och förklarar för deltagarna Otto Kingstedt, Anton Ullvin och Simon Andersson hur man på ett snabbt och effektivt sätt gör hjärtkompressioner, blåser in luft och på andra sätt genomför en hjärt- och lungräddning.

Kommunicerar via teckenspråk

Det som skiljer den här utbildningen från de flesta andra är att det är alldeles tyst i rummet. Robin och de andra kommunicerar i stället via teckenspråk.

– Jag är här för att repetera, det är så lätt att man glömmer bort, berättar Simon medan gänget fortsätter att jobba på utbildningsdockorna. Några är uppblåsbara så att de lätt kan tas med från utbildning till utbildning.

Anledningen till att Tidningen Status är på besök är ett samarbete som började under pandemin när Sylva Sundevall från FHDBF och Yvonne Haglöf från Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem ville göra något tillsammans.

– Hon tog några från sin förening och jag några från min och så började vi spåna. Vi kom fram till att man måste gå ut brett, alla som kan borde lära sig HLR, säger Yvonne.

Projektgrupp via stipendium

Det bildades en projektgrupp som sökte och beviljades medel via Stig Holmbergs HLR-stipendium.

– Tanken var att lära en grupp HLR och att de i sin tur ska bli självgående och kunna lära ut. Det är det som är kriteriet för att få pengar. Det tyckte vi passade jättebra.

Ett antal instruktörer har utbildats

Och samarbetet har gett resultat. Ett antal instruktörer har utbildats som i sin tur har börjat hålla egna utbildningar. Man har också gjort en film som nu ligger tillgänglig för alla på hlr.nu, Svenska rådet för hjärt-lungräddnings webbplats.

– Vi har inte gjort en helt ny film utan vi har lagt på teckenspråk på den befintliga. Det är bra om alla kan se samma material.

Världsunikt projekt

Det är lätt att tro att det är en självklarhet att den här typen av livsviktig information sedan länge gjorts tillgänglig på så många sätt som möjligt, men det här projektet är unikt i sitt slag. Inte bara i Sverige utan också i världen.

Det har därför väckt stor uppmärksamhet.

Prisade som Årets patientföreträdare

– I oktober blev vi Årets patientföreträdare 2022 på konferensen Fokus Patient. Vi deltog också i en digital konferens i Paris med en interaktiv poster om projektet och publicerade en artikel i USA, säger Britta Berglund som är vice ordförande i Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem.

Hon fungerade också som projektledare för arbetet tillsammans med Robin Slätt.

Vi vänder tillbaka till den praktiska utbildningen. Gänget har övat på vuxna och ska nu gå över till betydligt mindre dockor i barnstorlek. Nu är det en annan teknik som gäller, man måste göra mindre och försiktigare rörelser.

– Med vuxna kan man använda två händer, gör man kompressioner på barn räcker det med en, förklarar Simon.

Varför är det viktigt att även döva och hörselskadade får utbildning i HLR?

– En del kanske tycker att man borde utbilda fler hörande i stället, men den som gör själva HLR behöver inte göra allt. Någon annan kan ringa och larma. Det går även att få teckentolkning hos 112. Det här handlar om att rädda liv, vem vill du helst gör HLR på dig: Jag som inte hör lika bra, men har utbildning eller någon som inte har någon utbildning alls?

Text: Elisabet Wahl
Foto: Stefan Bladh

Läs mer om hjärt-lungräddning

Den omedelbara behandling som behövs vid ett hjärtstopp är att någon startar hjärt-lungräddning. Riksförbundet HjärtLungs mål är att så många som möjligt ska kunna hjärt-lungräddning.

Den omedelbara behandling som behövs vid ett hjärtstopp är att någon startar hjärt-lungräddning. Riksförbundet HjärtLungs mål är att så många som möjligt ska kunna hjärt-lungräddning.