Brustet hjärta drabbar fler kvinnor än män

Brustet hjärta är ingen myt. Forskningen kallar
syndromet för takotsubo, en hjärthändelse som liknar en hjärtinfarkt. Takotsubo tycks utlösas av stark stress och drabbar fler kvinnor än män.

Per Tornvall

Sedan i början av 1980-talet har hjärt-kärlforskningen uppmärksammat hjärtinfarkter där den drabbade haft samma symtom som vid en vanlig hjärtinfarkt, men där hjärtats kranskärl visat sig vara helt normala.
Detta går emot definitionen av hjärtinfarkt som orsakat av att plack i kärlväggen går sönder och bildar en propp som hindrar blodflödet till hjärtat.

Hittills har man uppskattat att 7-8 procent av alla hjärtinfarkter är en hjärtinfarkt med normala kranskärl. Ny forskning i Stockholm kommer i vår att kunna bekräfta den siffran. Till denna grupp hör takotsubo, eller stressrelaterad kardiomyopati.

Samma symtom som vid hjärtinfarkt

Den som drabbas av takotsubo har samma symtom som vid en vanlig hjärtinfarkt: centrala bröstsmärtor, och vid blodprov visar hjärtskademarkören troponin förhöjda värden och EKG:et visar ofta förändringar. Däremot visar kranskärlsröntgen att den drabbade har normala kranskärl. Syndromet kännetecknas av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla, takotsubo, och den här förändringen orsakar en försämrad hjärtfunktion.

Orsaken inte klarlagd

Orsaken till takotsubo är inte klarlagd. En del forskare tror att det handlar om något fel i kärlväggen som man med dagens diagnostik inte hittar. Per Tornvall, docent och överläkare på hjärtkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som forskar på syndromet, lutar åt en annan förklaring:

– Takotsubo har inte något med kranskärlen att göra utan förmodligen, om jag får spekulera, med stressnerver eller stresshormoner som påverkar hjärtmuskelcellerna direkt. Stressen medieras via hjärnan inte bara genom stresshormonerna i blodet utan påverkar direkt via nervtrådarna till hjärtat. Man skulle kunna säga att sjukdomen startar i hjärnan och slår sig på hjärtat.

Utlöses av psykisk eller fysisk stress

Per Tornvall menar att de utlösande faktorerna kan vara psykisk eller fysisk stress, och stress förorsakad av annan sjukdom.

– På mottagningarna finns människor som varit utsatta för mycket kraftig stress. Många har riktigt starka trauman bakom sig, vi har haft patienter som förlorat en anhörig eller där deras hus brunnit ned. En annan grupp är utsatta mer för kronisk stress.

Använder magnetkamera för att ställa diagnos

Socialstyrelsen har i dag inte några nationella riktlinjer för hur man ställer diagnos eller vilken behandling som rekommenderas vid takotsubo.

– Tidigare hade vi svårt att förklara vad de här patienterna varit utsatta för. Först fick de hjärtinfarktdiagnos och sedan visade det sig att det inte var det, säger Per Tornvall.

För att kunna ställa diagnosen rätt använder Stockholms hjärtkliniker magnetkamera när någon som i övrigt uppfyller kriterierna för hjärtinfarkt påvisar normala kranskärl. På det här sättet kan man också utesluta hjärtmuskelinflammation som också imiterar hjärtinfarktsymtomen.

Behandlingsrekommendation i Stockholm

I Stockholm har man också tagit fram en behandlingsrekommendation vid takotsubo.

– Det vi går på är om vi hittar en hjärtinfarkt med magnetkameran eller inte. Hittar man det så ska den, trots att kranskärlen är normala, behandlas som en hjärtinfarkt. Visar magnetkameran ingen infarkt så tycker vi att man ska behandla med trombyl, propplösande läkemedel, och använda beta-blockerare om stress varit inblandat, säger Per Tornvall.

I framtiden, med förbättrad teknik, tror Tornvall att de allra flesta som kommer in med hjärtinfarkt kommer att undersökas med magnetkamera. Han tror också att man kommer att hitta fler fall av takotsubo.

– I en tredjedel av fallen där kranskärlen ser normala ut kommer magnetkameran visa på hjärtinfarkt och att de har något fel på kranskärlen eller blodledningssystemet. De andra två tredjedelarna är förmodligen takotsubo som inte har någonting med kranskärlen att göra utan något som påverkar hjärtmuskelcellerna direkt.

Forskningen på hjärtinfarkt med normala kranskärl och på takotsubo är ännu i sin linda. Den stora utmaningen är att försöka ta reda på orsakerna till och hur man ska behandla dem som drabbas av takotsubo så att de inte drabbas igen.

Text och foto: Magnus Östnäs

Fakta/Takotsubo

Takotsubo uppvisar samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförändringar. Vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla. 1-2 procent av alla hjärtinfarkter beräknas vara takotsubo.
Emotionell eller fysiologisk stress föregår ofta insjuknandet.
Stress kan även utlösa en vanlig hjärtinfarkt med kranskärlsförändringar.

Takotsubo är en undergrupp till en typ av hjärtinfarkt med normala kranskärl som går under det övergripande namnet MINCA (myocardical infarction with normal coronary arteries).

Ett pågående forskningsprojekt i Stockholm, där man genomfört 4 400 kranskärlsröntgen, kan bekräfta att 7-8 procent av hjärtinfarkterna har normala kranskärl. När man gick vidare och använde magnetkamera i undersökningen av den här patientgruppen som uppfyllde kriterierna för hjärtinfarkt, visade det sig att 10 procent hade hjärtmuskelinflammation och 20 procent visade magnetkameran på en faktisk hjärtinfarkt. Den stora gruppen, 70 procent, hade helt normal hjärtfunktion utan infarkt.

Magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen, även tredimensionellt. Undersökningen får inte göras om du har magnetiska metallföremål i kroppen. Metoden är smärtfri och bygger inte på röntgenstrålning.