Takotsubo - "brustet hjärta"

Takotsubo är en hjärthändelse som liknar en hjärtinfarkt. Vid takotsubo uppvisas samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförträngningar. Namnet kommer av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla.

Hjärta i genomskärning

Takotsubo-syndromet kännetecknas av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla, takotsubo, som orsakar en försämrad pumpfunktion hos hjärtat.

Sedan i början av 1980-talet har hjärt-kärlforskningen uppmärksammat hjärtinfarkter där den drabbade haft samma symtom som vid en vanlig hjärtinfarkt, men där hjärtats kranskärl inte har haft förträngningar.

Detta går emot definitionen av hjärtinfarkt som orsakat av en förträngning i kranskärlen beroende på sårbildning med blodpropp.

Vanligt bland kvinnor

Cirka 7-8 procent av alla hjärtinfarkter är en hjärtinfarkt med normala kranskärl och det är särskilt vanligt bland kvinnor där 1/3-del av alla hjärtinfarkter saknar förträngningar.

I gruppen hjärtinfarkt med normala kranskärl har man sett en speciell typ av patienter där cirka 90 procent är kvinnor som har brustet hjärta eller takotsubo.

Takotsubo har många likheter med hjärtsvikt men blir i motsats till hjärtsvikt inte kronisk. Emotionell eller fysiologisk stress föregår ofta insjuknandet men ibland saknas en utlösande faktor.

På senare tid har det uppmärksammats att takotsubo kan utlösas av allvarlig sjukdom som cancer eller sepsis.

Samma symtom som vid hjärtinfarkt

Den som drabbas av takotsubo har samma symtom som vid en vanlig hjärtinfarkt, det vill säga centrala bröstsmärtor, och vid blodprov visar hjärtskademarkören troponin förhöjda värden samt EKG:et visar ofta förändringar.

Däremot visar kranskärlsröntgen att den drabbade saknar kranskärlsförträngningar. Syndromet kännetecknas av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla, takotsubo, som orsakar en försämrad pumpfunktion hos hjärtat.

Orsaken inte klarlagd

Orsaken till takotsubo är inte klarlagd. Till att börja med trodde man att fel på kärlväggen,till exempel ökad krampbenägenhet. Per Tornvall, professor och överläkare på hjärtkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm, som forskar på syndromet, lutar åt en annan förklaring:

– Takotsubo har inte något med kranskärlen att göra utan förmodligen, om jag får spekulera, med stressnerver eller stresshormoner som påverkar hjärtmuskelcellerna direkt. Stressen kommer från hjärnan inte bara genom stresshormonerna i blodet utan hjärtat påverkar direkt via nervtrådarna. Man skulle kunna säga att sjukdomen startar i hjärnan och slår sig på hjärtat.

Per Tornvall

Utlöses av psykisk eller fysisk stress

Per Tornvall menar att de utlösande faktorerna kan vara psykisk eller fysisk stress där den fysiska stressen kan vara förorsakad av annan sjukdom.

– På mottagningarna finns människor som varit utsatta för mycket kraftig stress. Många har riktigt starka trauman bakom sig, vi har haft patienter som förlorat en anhörig eller där deras hus brunnit ned. En annan grupp är utsatta mer för kronisk stress.

Använder magnetkamera för att ställa diagnos

Socialstyrelsen har i dag inte några nationella riktlinjer för hur man ställer diagnos eller vilken behandling som rekommenderas vid takotsubo.

För att kunna ställa diagnosen rätt använder Stockholms hjärtkliniker magnetkamera när någon som i övrigt uppfyller kriterierna för hjärtinfarkt påvisar normala kranskärl. På det här sättet kan man bland annat utesluta hjärtmuskelinflammation som också imiterar hjärtinfarktsymtomen.

Behandlingsrekommendation vid takotsubo

I Stockholm har man också tagit fram en behandlingsrekommendation vid takotsubo.
– Det vi går på är om vi hittar tecken till en hjärtinfarkt eller hjärtmuskelinflammation med magnetkameran eller inte. Hittar man tecken till en hjärtinfarkt, trots att kranskärlen är normala, ska patienten behandlas som en hjärtinfarkt. Visar magnetkameran ingen hjärtinfarkt eller hjärtmuskelinflammation så tycker vi att man ska behandla med beta-blockerare och ACE-hämmare om hjärtats pumpfunktion är nedsatt, säger Per Tornvall.

Forskningen på hjärtinfarkt med normala kranskärl och på takotsubo är ännu i sin linda. Den stora utmaningen är att försöka ta reda på orsakerna till och hur man ska behandla dem som drabbas av takotsubo så att de inte drabbas igen.

Fakta om takotsubo

  • Takotsubo uppvisar samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförändringar.
  • Namnet kommer av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla. 2-4 procent av alla hjärtinfarkter beräknas vara takotsubo.
  • Emotionell eller fysiologisk stress föregår ofta insjuknandet. Syndromet kan även utlösas av allvarlig sjukdom som cancer och sepsis.