Aortastenos

Aortastenos, förträngning i aortaklaffen, är en hjärtsjukdom som uppstår i hjärtklaffen mellan vänster kammare och kroppspulsådern - aortaklaffen. Vanliga symtom är till exempel svår andfåddhet och extrem trötthet.

aortaklaffen i genomskärning.

Aortastenos medför att klaffens förmåga att öppna och stänga sig begränsas, vilket gör att blodet får svårt att passera ut från hjärtat till kroppspulsådern. Bilden visar klaffen i olika stadier av stenos. Längst till höger bikuspid klaff, ett medfött fel där aortaklaffen har två istället för tre klaffblad.

Ett friskt hjärta har fyra hjärtklaffar som ser till att blodet pumpas i rätt riktning genom hjärtat till kroppens vävnader och organ.

Klaffarna fungerar som backventiler.

Om någon av hjärtklaffarna skadas eller drabbas av sjukdom måste hjärtat arbeta hårdare vilket leder till att det överbelastas. 

Sjukdom i en hjärtklaff kan leda till läckage (-insufficiens) eller förträngning (-stenos).

Vanliga symtom vid aortastenos

De vanligaste symtomen vid aortastenos är att man har svårt att andas eller att man har ont i bröstet, vilket orsakar svårighet att utföra någon ansträngande fysisk aktivitet.

Symtomen kan också leda till yrsel och svimningar. I många fall finns det inga uppenbara symtom vid aortastenos.

"Förkalkning" begränsar hjärtat

Aortastenos kännetecknas av "förkalkning" - eller ansamlingar av kalkavlagringar vilket gör att klaffens förmåga att helt öppna och stänga sig begränsas. Detta gör att blodet får svårt att passera ut från hjärtat till den stora artären kroppspulsådern.

Aortastenos är en fortskridande sjukdom, vilket får till resultat att patienterna ofta anpassar sig till sina symtom och deras nivå av aktivitet minskar.

Symtomen vid aortastenos liknar många av symtomen vid andra former av hjärtsjukdom eller lungsjukdom.

Så sätts diagnosen

Ett ”blåsljud” eller ett "klick-ljud" är vanligen det första tecknet på en hjärtklaffsjukdom.

Utredningen för diagnos innehåller:

  • Ekokardiografi: ultraljudsbild visar hur hjärtat arbetar och hjärtklaffarnas funktion och utseende.
  • Lungröntgen: Visar bilder av hjärtat, lungorna och blodkärlen.
  • Elektrokardiografi (även EKG) – spelar in hjärtats aktivitet med hjälp av elektroder.

Behandling vid aortastenos

Svår aortastenos kan inte behandlas med läkemedel. Den enda effektiva behandlingen är en hjärtklaffsoperation där man ersätter aortaklaffen.

Det finns flera olika typer av metoder för hjärtklaffsoperationer, varav de vanligaste är TAVI (byte av hjärtklaff via ljumsken) och öppen hjärtkirurgi.

Granskare

Peter Vasko, kardiolog.
Läs mer om Peter Vasko