Aortastenos

Aortastenos är en hjärtsjukdom som uppstår i hjärtklaffarna. Aortastenos kännetecknas av "förkalkning" - eller ansamlingar av kalkavlagringar vilket gör att klaffens förmåga att helt öppna och stänga sig begränsas. Vanliga symtom är till exempel svår andfåddhet och extrem trötthet.

Ett friskt hjärta har fyra hjärtklaffar som ser till att blodet pumpas i rätt riktning genom hjärtat till kroppens vävnader och organ. Om någon av hjärtklaffarna skadas eller drabbas av sjukdom måste hjärtat arbeta hårdare vilket leder till att det överbelastas.

Symtom

De vanligaste symtomen vid aortastenos är att man har svårt att andas eller att man har ont i bröstet, vilket orsakar svårighet att utföra någon ansträngande fysisk aktivitet.

Symtomen kan också leda till yrsel och svimningar. I många fall finns det inga uppenbara symtom vid aortastenos.

Aortastenos är en fortskridande sjukdom, vilket får till resultat att patienterna ofta anpassar sig till sina symtom och deras nivå av aktivitet minskar. Symtomen vid aortastenos liknar många av symtomen vid andra former av hjärtsjukdom eller lungsjukdom.

Diagnos

Ett ”blåsljud” eller ett "klick-ljud" är vanligen det första tecknet på en hjärtklaffsjukdom.
Utredningen för diagnos innehåller:

Ekokardiografi: ultraljudsbild visar hur hjärtat arbetar och hjärtklaffarnas funktion och utseende.

Hjärtkateterisering (angiografi): en mycket tunn slang (kateter) förs upp till hjärtat genom kärlsystemet samtidigt som kontrastvätska sprutas in. Genom detta kan man via en röntgenskärm få en bild över hjärtats syreförsörjning samt hur aortaklaffen ser ut.

Lungröntgen: Visar bilder av hjärtat, lungorna och blodkärlen.

Elektrokardiografi (även EKG) – Spelar in hjärtats aktivitet med hjälp av elektroder.

Behandling

Svår aortastenos kan inte behandlas med läkemedel. Den enda effektiva behandlingen är en hjärtklaffsoperation där man ersätter aortaklaffen. Det finns flera olika typer av metoder för hjärtklaffsoperationer, varav de vanligaste är TAVI (byte av hjärtklaff via ljumsken) och öppen hjärtkirurgi.