Syrgas- och ventilatorbehandling vid strömavbrott

Vad gör jag om det blir strömavbrott och jag är beroende av syrgas- eller ventilatorbehandling? Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med kvalitetsregistret Swedevox tagit fram de viktigaste sakerna att tänka på.

Om det blir strömavbrott ta det lugnt och grips inte av panik. Andas lugnt. 

Vad har du och ventilator- eller syrgassköterskorna kommit överens om vad du skall göra vid ett strömavbrott?

Ventilator

  • Använder du ventilatorn enbart nattetid bör eventuella kortare strömavbrott inte innebära några problem för dig. Om din ventilator har förskrivits utan något internt batteri är det tänkt att du klarar dig bra under ett eventuellt kortare elavbrott utan ventilator nattetid.
  • Om din ventilator har ett internbatteri kommer den täcka ett kortvarigt elavbrott. Om det är ett långvarigt avbrott och batteritiden börjar att sina, hör med närstående eller vänner om de har elektricitet och ta dig dit om du har möjlighet.
  • Håll dig uppdaterad vad gäller batteritid på din apparat. Läs bruksanvisningen. Se till att både ventilatorerna och extrabatterierna alltid är fulladdade. Vid strömavbrott kopplas din ventilator automatiskt över till batterifunktionen.

Syrgasbehandling

  • De allra flesta syrgaspatienter kan andas vanlig luft i många timmar utan att det är farligt.
  • Har du ett portabelt system, såsom en bärbar koncentrator eller tuber, kan du koppla över till det. Se till att batterierna till den bärbara koncentratorn alltid är fulladdade. Har du höga syrgasflöden, på 5-6 liter/minut eller mer, koppla lugnt om syrgasgrimman till den mobila utrustningen

Annan medicinteknisk utrustning

  • Har du annan medicinteknisk utrustning som exempelvis sug eller hostmaskin, tillse att även dessa alltid är laddade om de har internt batteri.

Vad gör jag om jag behöver hjälp?

  • Ta dig till akutmottagningen på ditt närmaste sjukhus. Kontakta 112 för att åka ambulans om du inte har möjlighet att själv ordna med transport. Meddela att du har behov av syrgas vid transport och vilket syrgasflöde du har i vila.

Hur kan jag förbereda mig för ett strömavbrott?

Granskare:

Michael Runold, med dr, överläkare, 
Läs mer om Michael Runold på Karolinska universitetssjukhuset och på Swedevox.