Stroke

Stroke, eller slaganfall, är en allvarlig sjukdom som uppstår när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts eller minskas kraftigt. Detta kan leda till att hjärnceller skadas eller dör, vilket i sin tur kan orsaka en rad olika symtom i form av bortfall av neurologiska funktioner. I cirka 10 procent av fallen orsakas stroke av blödning i hjärnan istället för blodpropp. Insjuknandet I stroke är i princip alltid akut.

Symtom vid stroke

Symtomen vid stroke kan variera beroende på vilken del av hjärnan som drabbats och hur allvarlig skadan är.

Vanliga symtom inkluderar:

  • Plötslig förlamning, oftast i ena halvan av kroppen
  • Domningar i ansiktet, armarna eller benen
  • Förvirring
  • Svårigheter att tala eller förstå tal
  • Synproblem och huvudvärk.

Vanliga riskfaktorer vid stroke

Stroke är en allvarlig sjukdom som kan orsakas av flera faktorer. Vanliga riskfaktorer inkluderar exempelvis högt blodtryck, förmaksflimmer, rökning samt regelbunden alkoholkonsumtion.

Hur du kan minska risken för stroke:

  • Kontrollera ditt blodsocker
  • Sluta röka: rökning skadar blodkärlen och ökar risken för stroke, så att sluta röka är en viktig åtgärd
  • Motionera regelbundet: regelbunden fysisk aktivitet kan minska risken för högt blodtryck, högt kolesterol och övervikt, vilket i sin tur minskar risken för stroke.
  • Minska alkoholkonsumtionen: att begränsa alkoholkonsumtionen kan minska risken för stroke.
  • Kontrollera blodtrycket: regelbunden övervakning av blodtrycket och behandling av högt blodtryck minskar risken för stroke.

Skillnaden mellan stroke och hjärtinfarkt

Stroke och hjärtinfarkt är två olika sjukdomar som påverkar olika delar av kroppen.

En hjärtinfarkt uppstår när blodtillförseln till hjärtat avbryts eller minskas kraftigt, vilket leder till att en del av hjärtmuskeln skadas eller dör.

En stroke å andra sidan påverkar hjärnan och orsakar skada på hjärncellerna.

Rehabilitering och livsstil efter stroke

Efter en stroke kan det vara nödvändigt med rehabilitering för att återfå funktion och förbättra livskvaliteten.

Det kan även vara viktigt att ändra sin livsstil genom att till exempel ändra kostvanor och öka fysisk aktivitet för att minska risken för framtida stroke.

Komplikationer som kan tillkomma efter stroke inkluderar muskelsvaghet, minnesproblem, depression och ångest.

För att minska risken för dessa komplikationer är det viktigt att följa rehabiliteringsprogrammet och fortsätta med livsstils-förändringarna även efter att rehabiliteringen är avslutad.

Om du har drabbats av stroke så kommer du bli kallad på återbesök av din läkare, där du ofta samtidigt får gå i rehabilitering hos en sjukgymnast, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Läs mer om stroke hos Strokeförbundet

Granskare

Johan Engdahl, överläkare och docent i kardiologi.

Läs mer om Johan Engdahl på Karolinska institutet

Lär dig symtomen på stroke

AKUT-testet. Lär dig symtomen på stroke. 

AKUT-testet. Lär dig symtomen på stroke.