Lungemboli

Lungemboli är blodproppar i lungorna. Den kan vara mindre eller större och beror oftast på att levrat blod lossnat från den plats där det bildats, till exempel i benen, och följt med blodet till lungan. Där fastnar blodproppen och hindrar blodflödet i lungan.

Blodpropp i lungan.

Blodproppen leder till att alveolerna, de små lungblåsorna, inte kan syresätta blodet. Detta kan i sin tur leda till syrebrist i kroppens vävnader. Om kroppen inte längre får syre stannar hjärtat och hjärnan slutar fungera.

Beroende på var proppen sitter och hur stor den är kan tillståndet vara livshotande och måste därför alltid behandlas av läkare så fort som möjligt.

Typiska symtom på lungemboli

  • Plötsliga andningssvårigheter, ibland även hosta
  • Plötslig smärta i bröstet eller ryggen
  • En känsla av håll i ena sidan av bröstkorgen
  • Ont när man andas djupt
  • Kallsvettning och svimningskänsla
  • Oförklarligt nedsatt kondition.

Om man plötsligt känner trött, andfådd och känner en skarp smärta i bröstkorgen ska man ringa 112.

Behandling av lungemboli

Behandlingen för lungemboli utgörs av blodförtunnande sprutor och tabletter som gör att blodet får svårare att levra sig (koagulera). Är proppen livshotande och akut kan den ofta lösas upp med propplösande läkemedel som sprutas in direkt i blodet.

Granskare

Magnus Ekström, överläkare och universitetslektor i lungmedicin, Blekingesjukhuset, Lunds universitet
Läs mer om Magnus Ekström