Koll på KOL

”Koll på KOL” är en utbildningsserie med fokus på egenvård för personer med KOL. Den består av ett antal korta filmer med tips på olika aktiviteter man kan göra för att må bättre i sin sjukdom. Det kan handla om rörelser i vardagen, andningsträning, hur man tar sin medicin - men även vad man kan göra när sjukdomen försämras. 

Koll på KOL - Introduktion

Presentation av filmserien Koll på KOL. Serien visar på dina möjligheter att påverka din vardag genom de val du gör i vardagen.

 

Koll på KOL - Planering i vardagen

Det är viktigt att fortsätta med ett aktivt liv. Prioritera, planera och genomföra är ledord i vardagen när man har KOL. Lär dig mer om hur du kan ha en bra vardag.

 

Koll på KOL - Rörelse i vardagen

Alla rörelser du kan göra är bra rörelser. Starka benmuskler avlastar lungorna när du går i till exempel en trappa så att du blir mindre andfådd. Titta på filmen och få tips på enkla vardagsrörelser.

 

Koll på KOL - Andningsträning

Med god andningsteknik kan man öka sin fysiska förmåga och orka mer i vardagen. Därmed kan du få en bättre livskvalitet. Se hur du kan andningsträna.

 

Koll på KOL - Inhalationsteknik

Det är viktigt att veta att man inhalerar rätt när man har KOL. Se filmen om inhalationsteknik så får du veta om du inhalerar på rätt sätt med din typ av inhalator.

 

Koll på KOL - Så tar du dina mediciner

Lär dig mer om kort- och långverkande mediciner. Viktigt att veta hur de ska tas när man har KOL.

 

Koll på KOL - Försämringsperioder

Det är viktigt att veta när man ska kontakta sin vårdcentral vid ett försämringstillstånd vid KOL. Se filmen och lär dig symtomen som du ska vara observant på.

 

Koll på KOL - Behandlingsplan

Se föreläsningen om behandlingsplanen vid KOL.

 

Koll på KOL - Skuld och skam

Sjukdomen KOL ger ofta personen skuld och skam - något som man inte ska behöva ha. Anette Fischer berättar om sin sjukdom och hur hon tänker om skuld och skam.


Utbildningsserien är producerad av Riksförbundet HjärtLung tillsammans med med Boehringer Ingelheim.