Hjärtklaffsinfektion

Endokardit är en infektion i endokardiet, den hinna som täcker hjärtmuskulaturen inne i hjärtats hålrum. Allra vanligast är att infektionen sitter i hjärtklaffarna.

Cirka 500 personer insjuknar årligen i Sverige i hjärtklaffsinfektion, endokardit.

Ökad risk att drabbas löper personer som tidigare är klaffopererade, har medfödda hjärtfel eller personer som injicerar droger.

Reumatisk feber var vanligare förr och gav då en ökad risk för endokardit eller har blåsljud på hjärtat.

Numera är det ovanligt att man tidigare haft reumatisk feber.

En form av blodförgiftning

Infektionen orsakas av vanliga hudbakterier alternativt munhålebakterier som kommer in i blodomloppet och slår sig ned på hjärtklaffarna.

Endokardit är en form av blodförgiftning.

Bakterierna kan skada hjärtklaffarna, ett läckage kan uppstå vilket hörs som ett blåsljud när man med stetoskop lyssnar på hjärtat.

Symtom på endokardit

Feber är det vanligaste symptomet. Andra vanliga besvär är trötthet, värk i kroppen, andfåddhet och viktnedgång.

Besvären kan variera och det kan ofta ta lång tid innan man kommer fram till rätt diagnos.

Hur ställs diagnosen?

Genom att odla efter bakterier i blodet och att genomföra ultraljud av hjärtat - ekokardiografi.

Behandling av endokardit

Infektionen behandlas med antibiotika.

Om skadan på hjärtklaffarna är omfattande eller enbart antibiotikabehandling inte är tillräcklig, kan man behöva operera klaffarna.

Granskare:

Peter Vasko, kardiolog.
Läs mer om Peter Vasko på Rikssvikt