Hjärtmuskelinflammation

Hjärtmuskelinflammation, även kallat myokardit, är en sjukdom som innebär en inflammation i hjärtmuskeln. Den kan orsakas av en infektion som ofta är virusorsakad eller en autoimmun sjukdom. Ofta är det ett samspel mellan en infektion och immunförsvaret.

Symtom på hjärtmuskelinflammation

Symtom på hjärtmuskelinflammation inkluderar:
andfåddhet, bröstsmärta, trötthet, bensvullnad, hjärtklappning.

Hur ställs diagnosen

För att ställa diagnos av hjärtmuskelinflammation utförs vanligtvis:

 • fysisk undersökning
 • EKG
 • blodprov (snabbsänka) 
 • bild-undersökning av hjärtat. För att kunna ställa en säker diagnosmåste man endera göra MR eller ta prov direkt från hjärtmuskeln (biopsi)

Behandling av hjärtmuskelinflammation

Behandlingen av hjärtmuskelinflammation beror på orsaken till sjukdomen.

I de flesta fall går sjukdomen över av sig själv. Man brukar rekommendera att patienten vilar och undviker fysisk aktivitet under en tid. Ofta utförs ett arbetsprov och ett ultraljud innan fysisk aktivitet återupptas.

Antibiotika kan ordineras om inflammationen orsakas av en bakteriell infektion.

Hjärtmuskelinflammation föranleder oftast sjukhusvård under ett par dagar för att undersöka hjärtfunktionen och utesluta arytmier.

Om hjärtmuskelinflammationen är allvarlig kan man behöva längre sjukhusvård och behandling med kortikosteroider och Immunsuppressiva läkemedel, som verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet.

Vad kan jag göra själv?

 • Som patient med hjärtmuskelinflammation kan du inte själv bota sjukdomen, men det finns vissa saker du kan göra för att underlätta läkningsprocessen och hantera symtom:
 • Följ läkarens instruktioner: Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer för behandling och medicinering för att hjälpa till att minska inflammationen, ta bort eventuell smärta och förhindra komplikationer.
 • Vila: Hjärtmuskelinflammation kan orsaka trötthet och utmattning, så vila är mycket viktigt för att hjälpa kroppen att återhämta sig.
 • Undvik fysisk ansträngning: Hjärtmuskelinflammation kan orsaka svaghet och/eller arytmier i hjärtmuskeln, så det är viktigt att undvika all fysisk aktivitet tills din läkare godkänner det.

Komplikationer vid hjärtmuskelinflammation

Komplikationer av hjärtmuskelinflammation kan variera från milda till allvarlig::

 • Hjärtsvikt: Hjärtmuskelinflammation kan försvaga hjärtmuskeln så att den inte kan pumpa tillräckligt med blod för att möta kroppens behov. Detta kan leda till hjärtsvikt, en allvarlig komplikation som kan leda till andfåddhet, trötthet och bensvullnad.
 • Arytmi: Inflammationen kan störa hjärtats normala rytm och orsaka arytmier, som är oregelbundna, ofta snabba.
 • Hjärttamponad: I sällsynta fall kan inflammationen orsaka vätskeansamling runt hjärtat, som kan behöva tömmas. Symptomen är andfåddhet, bröstsmärta och en känsla av att hjärtat bultar snabbt.
 • Plötslig död: Mycket ovanligt är att vissa patienter med hjärtmuskelinflammation kan dö plötsligt, särskilt om det inte kommer under vård. Risken är sannolikt ökad om man anstränger sig fysiskt.

Granskare:

Per Tornvall, professor i kardiologi.
Läs mer om Per Tornvall