Kvinnor och hjärtinfarkt

För kvinnor kan symtomen vid en hjärtinfarkt vara fler men mer diffusa, jämfört med symtomen hos män. Vanliga symtom vid kvinnors hjärtinfarkt är andnöd, illamående, trötthet, kallsvettning, yrsel, magsmärtor och bröstsmärta.

Kvinnor insjuknar senare i hjärtinfarkt

I genomsnitt insjuknar kvinnor 8-10 år senare än män i hjärtinfarkt och en av de bakomliggande skyddande faktorerna anses vara könshormonet östrogen.

Fram till 55-års åldern har kvinnorna generellt sett en hög nivå av det goda kolesterolet, men i samband med att östrogenet sjunker, sjunker också nivåerna av det skyddande kolesterolet och risken för hjärt- kärlsjukdomar ökar.

Kvinnor har inte alltid de typiska symptomen och känner fortfarande inte till att hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för både kvinnor och män. Därför uppfattar de inte alltid att de upplevda besvären kan vara hjärtinfarkt och väntar för länge innan de söker akutvård.

Symtom på hjärtinfarkt hos kvinnor

Symtomen på hjärtinfarkt kan yttra sig lite olika för kvinnor och män.

Men för båda gäller en tryckande intensiv smärta mitt i bröstet som sitter i med samma intensitet under 15-20 minuter trots vila, ändrad kroppsställning, frisk luft eller att man dricker någonting.

Smärtan kan stråla ut med värk eller smärta i bägge armarna, framförallt i vänster arm. Även smärta i nacken, ryggen, käkarna eller magen kan förekomma.

Andra vanliga symtom vid hjärtinfarkt

  • kallsvett
  • trötthet
  • andnöd
  • yrsel
  • illamående
  • kräkningar

Bröstsmärtor dominerande

Hos alla som drabbas av en hjärtinfarkt är bröstsmärtorna det helt dominerande symtomet. Smärtorna är ihållande, skärande, brännande eller tryckande.

Värk i ryggen, hjärtklappning och yrsel

Som vi har sett vid hjärtinfarkt delar kvinnor det vanligaste symtomet, bröstsmärta, med männen.

Men kvinnor uppvisar ibland mer värk i ryggen, hjärtklappning och yrsel. Kvinnor brukar också uppvisa fler symtom än männen och har en större samsjuklighet.

Tysta hjärtinfarkter drabbar oftare kvinnor

Det finns tysta hjärtinfarkter som kan gå helt obemärkta förbi, men ändå lämna ett ärr i hjärtat och öka risken för en ny infarkt.

Tack vare hjärtskintigrafi, datortomografi och MR-tekniker liksom vanligt ultraljud på hjärtat, kan sjukvården idag enklare upptäcka om en patient haft en tyst hjärtinfarkt tidigare. Tysta hjärtinfarkter drabbar oftare kvinnor.

Stress och hjärtinfarkt

Före klimakteriet har kvinnorna sannolikt ett visst skydd av sitt naturliga östrogen. Dock har forskning, både i Sverige och internationellt, rapporterat om hur ökad stress, speciellt familjerelaterad stress, hos yngre kvinnor har ökat risken för hjärtinfarkt. Kvinnors livssituation kan alltså direkt påverka hälsan.

Medan män oftast visar en sårbarhet för stress i arbetslivet, blir kvinnor mer sårbara för stress i hemmiljön. I synnerhet om man lever i en destruktiv relation.

Kronisk lågintensiv stress är inte bra för någon, men man vet också att många funktioner och mekanismer som är relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar, är olika för män och kvinnor. Skillnaderna kan ibland vara livsavgörande.

”Brustet hjärta”

Brustet hjärta, även kallat Morbus Takotsubo, är en relativt nyupptäckt hjärtsjukdom där majoriteten som drabbas är kvinnor som utsatts för svår stress.

Besvären vid Takotsubo liknar en hjärtinfarkt men är en form av akut hjärtsvikt där man inte ser några kranskärlsförträngningar.

Emotionell eller fysiologisk stress föregår ofta insjuknandet men ibland saknas en utlösande faktor.

Syndromet kännetecknas av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla, takotsubo, som orsakar en försämrad pumpfunktion hos hjärtat.

Normal vänsterkammar och förstorad vänsterkammare.
Takotsubo-syndromet kännetecknas av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla, takotsubo, som orsakar en försämrad pumpfunktion hos hjärtat.

Kvinnor får annan behandling och läkemedel 

Trots att man sedan länge känt till att kvinnliga hjärtinfarktpatienter drabbas hårdare och dör oftare än män som drabbats av hjärtinfarkt, är forskningen inte könsspecifik; det forskas mer på män än kvinnor.

Olika studier - inkluderande rapporter från det svenska kvalitetsregistret för hjärtsjukvård Swedeheart - har visat att kvinnor, framförallt äldre kvinnor, inte får lika bra uppföljande behandling vid sin infarkt som män.

Kvinnor får inte de rekommenderade läkemedlen och ballongvidgning i lika stor utsträckning som männen.

Risk- och friskfaktorer

  • Se till att inte röka, ha koll på blodtrycket, ät medelhavsdiet med frukt och grönt, måttligt med alkohol och salta mindre på maten.
  • Rör på dig i minst en halvtimma om dagen; vanlig vardagsmotion räcker oftast, men kanske kan man höja pulsen lite med hårdare träning ett par gånger i veckan.
  • Om man har någon av de vanligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt såsom höga blodfetter, diabetes, högt blodtryck, övervikt, rökning, extrem stress, fysisk inaktivitet så lönar det sig alltid att behandla! Man kan därmed minska dödligheten i hjärtinfarkt betydligt.
  • Kolla upp släkten, speciellt om föräldrarna dog innan 60 års ålder i hjärtinfarkt. Om det finns högt blodtryck, blodfettsrubbning eller diabetes i släkten skall man kolla upp detta själv.

Granskad 28 Februari 2023

Granskare:

Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi.

Läs mer om Karin Schenck-Gustafsson på Karolinska institutet

Hur farlig är stressen för hjärtat?

Medan hjärtinfarkterna blir allt färre hos äldre står antalet nästan still för personer under 55 år.

Medan hjärtinfarkterna blir allt färre hos äldre står antalet nästan still för personer under 55 år.

Hjärtexpert: Var din egen advokat

Var din egen advokat och våga ifrågasätta din läkare. Det är råd internationella forskare ger kvinnliga hjärtpatienter.

Var din egen advokat och våga ifrågasätta din läkare. Det är några av råden som den internationella forskareliten inom genusmedicin ger kvinnliga hjärtpatienter.