Ledare nr 8 2012: Förmaksflimmer - doldis bland folksjukdomarna

icon december 18, 2012

Efter några veckor med nästan kompakt mörker älskar jag elektriciteten. Det är underbart att se alla ljus i fönstren även om jag vet att det går åt mycket energi. Därför har jag lärt mig att uppskatta även de energisnålare blåtonade ljusen trots att de gula ljusen mer liknar solljuset.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungFör några veckor sedan presenterades vi tillsammans med Sanofi en rapport om förmaksflimmer.

Omkring 210 000 personer runt om i Sverige beräknas ha förmaksflimmer. Bland äldre, över 75 år, är förmaksflimmer att betrakta som en folksjukdom.

Det "elektriska kaos" som uppstår kan leda till yrsel, kallsvettning, trötthet, men framför allt till rädsla och oro för att hjärtat skall slå mycket snabbt och ojämnt.

Sjukdomen kan skapa en stor osäkerhet, och då är det lätt att känna sig ensam och isolerad med sin diagnos, särskilt för den som inte vet så mycket om sin sjukdom.

Förutom vården och de anhöriga kan vi som patientorganisation vara ett stort stöd.

Trots att förmaksflimmer är så vanligt förekommande är kunskapen eller intresset inte alls lika utbredd som kring andra hjärtsjukdomar. Det gäller både inom hälso- och sjukvården och hos allmänheten.

Glädjande nog har intresset ökat under de senaste åren. Det är naturligtvis extra viktigt med tanke på att den som har förmaksflimmer kan drabbas av allvarliga komplikationer som stroke och hjärtsvikt.

"Stå på er och se till att få god vård" är Tord Juhlins råd till sina patienter. Tord Juhlin har tillsammans med sina kollegor vid Skånes universitetssjukhus startat en flimmermottagning i Malmö.

Från riksförbundet uppskattar vi det rådet. Vi uppskattar också det arbete som bedrivs inom vården för att öka intresset och höja kompetensen. Det kommer vi som förbund att hjälpa till med, var så säkra. Det är viktigt att alla patienter får nycklar till att förändra sina levnadsvanor. Flera av de nycklarna kan vi från Hjärt- och Lungsjukas föreningar runt om i Sverige erbjuda.

Rapporten är väl värd en stunds studier. Den går att rekvirera från förbundskansliet. Den är intressant men förhoppningsvis kommer det att innebära draghjälp till de läkare som har upptäckt hur lågt prioriterat förmaksflimmer är. Här kan vi också runt om i landet trycka på.

Vid den här tiden på året är det otroligt hektiskt för de allra flesta. men en uppmaning till er är "ta det lugnt, det blir jul även om ni inte gjort allt ni brukar göra". Jag bestämde mig just när jag skrev det här att det faktiskt ska gälla även mig själv.

God Jul och Gott nytt år!

Inger Ros