Ledare nr 7 2013: Hej alla!

icon oktober 09, 2013

Välkomna tillbaka till höstens verksamhet. Hoppas sommaren varit bra. Vädermässigt tror jag i alla fall att de flesta tycker att sommaren varit fantastisk. Och den fortsätter in i september. Själv tycker jag det är underbart när man från midsommar och in i september kan bada och simma ute till strålande sol och klarblå himmel och samtidigt få motion.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung

När jag gick på sommarledighet gjorde jag det väldigt stärkt och med glatt hjärta efter en nyss avslutad fantastisk kongress. Kongressen är ju förbundets högsta beslutande organ med valda ombud från hela landet.

Med glädje och kamratskap har vi diskuterat och i stor enighet beslutat om viktiga frågor och stakat ut arbetet för hösten och de kommande åren.

Kongressen har antagit ett nytt tilltalsnamn. HjärtLung blir vårt gemensamma tilltalsnamn och ett arbete pågår nu med grafisk profil och för implementering i läns och lokalavdelningar. Kongressens beslut innebär att vi ökar tydligheten och underlättar vår kommunikation med omvärlden och bidrar till att göra vår organisation mer känd.

Kongressen har antagit en ny varumärkesplattform och ett nytt samhällspolitiskt program. Det ska utgöra grunden för den kommande verksamhetsinriktningen. Vi ska uppfattas som en helhet när vi sprider information och kunskap. Vi ska driva samhällspolitiska frågor som gör att hjärt och lungsjukas livskvalitet förbättras. Med de här tydliga besluten från kongressen har vi alla förutsättningar att göra skillnad för alla hjärt- och lungsjuka.

Kongressen har också antagit nya stadgar och behandlat ett antal motioner från våra medlemmar.

Vi har, som sagt, nu alla förutsättningar att ge oss i kast med framtidsutmaningarna som naturligtvis är många. En av de främsta utmaningarna är att vi ska bli fler. Därför är en av våra viktiga uppgifter att engagera fler att bli medlemmar i HjärtLung och det förutsätter också att vi diskuterar och utvecklar vår verksamhet för att möta framtiden.

Kära läsare, detta var en mycket kort sammanfattning av en fantastisk kongress. Jag hoppas att du ska känna samma engagemang som jag känner för att göra vår organisation till den bästa organisationen för att öka hjärt och lungsjukas livskvalitet, att vi blir en viktig röst i samhället där vår verksamhet skapar glädje och gemenskap.

Varma hälsningar,

Inger Ros