Ledare nr 7 2009: Nya tider när det statliga monopolet försvinner

icon december 11, 2009

Nu har den jätteaffär genomförts som innebär försäljning av hälften av apoteken till privata aktörer. Staten får i ersättning 5,9 miljarder kronor för hälften av landets 944 apotek. Ytterligare 16 procent ska säljas senare.

Vad som nu utlovas av köparna är bättre service, längre öppettider och fler apotek. Strax efter årsskiftet beräknas skyltarna bytas ut på 464 apotek om inte läkemedelsverket eller konkurrensmyndigheterna ställer sig i vägen.

Man kan dock konstatera att priserna för försäljningen blev högre än förväntat enligt den grupp som hade statens uppdrag att svara för försäljningen. Vad kan man nu förvänta sig för förändringar? Ja, experterna är ganska eniga i sina uppfattningar. Det blir bättre service, bättre tillgänglighet beroende på utökade öppettider och enklare att inhandla sina mediciner. Samtidigt kan det finnas en oro för höjda priser.

En fråga som varit föremål för en stor diskussion har varit det viktiga nationella elektroniska system som stödjer apoteksverksamheten. E-receptsystemet innebär att man kan gå in på vilket apotek som helst och bara legitimera sig för att hämta ut sin medicin.

Andra viktiga delar som stöds av det elektroniska systemet är receptregistret, högkostnadsdatabasen och artikelregistret.

Uppgifterna är den enskildes egendom och kan därför inte lämnas ut hur som helst så det måste ske en samordning mellan alla apotek, oberoende av ägare, för att du ska kunna hämta ut ditt e-recept eller veta när ditt högkostnadsskydd träder in. För att klara av detta har Apotekens service AB bildats för att ta hand om allt elektroniskt stöd till samtliga apotek oberoende av ägare.

Att lämna ett statligt monopolsystem och gå över till en delvis privatiserad marknad kommer nog att kännas ovant för många. Som det nu ser ut verkar det inte bli någon större skillnad. Vi får dock en ny nationell apotekssymbol som visar att innehavaren har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet. Den förändring som jag beskrivit rör apoteksverksamhet och försäljning av receptbelagda läkemedel.

Den andra stora förändringen som pågår är tillståndet att sälja receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln som nu också träder i kraft. I det vardagliga livet blir det för många människor till en början annorlunda, men att beskriva det skulle kräva en alldeles egen ledare.

När jag tittar ut genom fönstret ser jag Hornsgatan fylld av dimma och duggregn. Jag och min fru försöker ändå ta en lång promenad varje dag och mår riktigt gott av detta. Tänd gärna många ljus, lyssna på vacker musik och håll ut! Om en dryg månad har vi jul och sedan kommer det att ljusna igen.

Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år 2010.