Ledare nr 6: Kraftsamling för att möta framtidens utmaningar

icon november 09, 2010

Dags att formulera min tredje ledare. Tiden går fort och nu börjar arbetet i min nya roll få en liten, med betoning på liten, struktur.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungTidningen du håller i din hand tar bland annat upp luftföroreningar. Tänkte inte kommentera det utan fokusera på vad som har hänt sedan vi sist hördes.

Jag har haft första mötet med arbetsutskottet och förbundsstyrelsen, jag har träffat länsordförandena, studieorganisatörs- och eftervårdsombud och jag har gjort min första länsföreningsresa till Sörmland. Och jag har värvat 12 nya medlemmar.

På förbundsstyrelsens första sammanträde efter kongressen (förutom det konstituerande) diskuterade vi våra arbetsformer och vi har också formulerat de frågor vi ska fokusera på, dels med utgångspunkt från kongressens beslut men också med utgångspunkt på hur vi ska stärka förbundet och vi-känslan i vår organisation.

Vi ska formulera en kortfattad och slagkraftig värdegrund som kan användas i all vår interna och externa kommunikation.

Vi ska ta krafttag i arbetet med opinionsbildning och hur vi på bästa sätt kan påverka sjukvården och andra delar i samhället som är viktiga för alla medlemmars välbefinnande.

Krafttag ska läggas på medlemsutveckling och marknadsföring. Det beror mycket på oss själva att sätta vår organisation på kartan i en större omfattning än idag. Klarar vi det på ett bra och strukturerat sätt kommer vi också att kunna påverka utvecklingen och med största sannolikhet också stärka medlemsutvecklingen.

Vår organisation ska självklart ha visioner och mål – men det är viktigt att dessa mål är realistiska och mätbara. Det ligger ett stort ansvar på förbundsstyrelsen att kontinuerligt följa upp, utvärdera och eventuellt ompröva målen.

Till sist, detta är prioriteringar och frågor som ska fyllas med ett innehåll. Jag lyfter nu detta i alla sammanhang där jag träffar er medlemmar och jag har redan fått ett antal spännande förslag och tankar.

Vi är på väg framåt.

Må så gott.