Ledare nr 6 2011: Hösten har på allvar gjort sitt intåg

icon november 03, 2011

I skrivande stund är det en otroligt vacker höstdag med strålande sol i Stockholm. Den senaste månaden har jag rest land och rike runt för att träffa medlemmar och marknadsföra Hjärt- och Lungsjukas riksförbund.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung

En del speglas i detta nummer, en del tänkte jag berätta. Men jag har också tagit mig några pauser och då ägnat mig åt en av de bästa höstaktiviteter jag vet, nämligen att plocka svamp.

Efter en mycket bra länsordförandeträff i september där vi diskuterade framtiden känner jag ett stort stöd för de utvecklingstankar förbundsstyrelsen har och som jag berättat om tidigare.
Jag har besökt fler länsföreningar med många aktiva och engagerade medlemmar, med bra diskussioner och framtidsvisioner. I början på nästa år kommer min ledare att handla om de erfarenheter jag fått på mina resor.

Den 11 oktober 2011 hade jag det hedervärda uppdraget att för närmare
2 000 kongressdeltagare i Göteborg dela ut det nyinstiftade priset Årets hjärt-lungräddare under HLR-kongressen. I detta nummer kan Du läsa om den fantastiska insats som Bengt Helgesson gjorde. Årets hjärt-lungräddare är instiftat av oss, HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.

Jag har också besökt Moderaternas stämma i Örebro tillsammans med vår redaktör och med lokala företrädare. Jag fick en pratstund med statsministern. Jag delade ut ett hjärta som jag tyckte Fredrik Reinfeldt behövde i sin stressiga tillvaro, vi pratade om vikten av vår patientorganisation och jag berättade att vi är den näst största.
Efter att ha tagit del av den Status Du håller i Din hand vill jag återkomma till något jag tidigare skrivit om och som är en otroligt viktig fråga att vi driver och ständigt har på agendan.

Sveriges sjukhus får väl godkänt i att behandla akuta hjärtinfarkter och klarar av kötiden för planerade operationer. Däremot får de underkänt när det gäller att följa upp patienten med eftervård, rehabilitering och livsstilsförändringar. Vi har en i stort sett god akutsjukvård, men om inte eftervården fungerar drabbar det patienten och de samhälleliga resurserna som skulle kunna användas till annat än återinsjuknande patienter på grund av bristande eftervård.

Hjärt- och Lungsjukas breda verksamhet i landet bidrar självklart till att stödja och hjälpa men det kan inte vara rimligt att inte sjukvården tar sitt ansvar. Här behöver vi verkligen bedriva opinionsarbete.

Läs den fantastiskt intressanta och gripande artikeln om hur ett donerat hjärta räddade Stinas liv. Jag har anmält mig till donationsregistret, har Du?

Törs man i höstmörkret ta till sig det glädjande budskapet att choklad är bra för hjärtat. Jag älskar choklad och vill gärna tro att det är sant.

På återhörande!

Inger Ros