Ledare nr 5 2013: I skrivande stund har vi just avslutat HjärtLungs 35:e kongress

icon augusti 09, 2013

En fantastisk kongress med gott kamratskap och god stämning. 63 ombud har tillsammans med förbundsstyrelsen, valberedning, revisorer, gäster, observatörer och personal från förbundskansliet i dagarna tre diskuterat och debatterat.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungOmbuden har röstat och vi lämnar en kongress i stor samstämmighet med en rad beslut för att stärka, utveckla och föra vår fina organisation in i framtiden.

Ett viktigt beslut innebär att vi förändrar vårt tilltals- och kommunikationsnamn till Riksförbundet HjärtLung och att vi får en ny logotyp. Mer om detta kan du läsa om inne i tidningen. Syftet med detta är att vi ska bli enhetliga i vår kommunikation och komma ifrån att vi gör egna lösningar runt om i landet kring hur vi kommunicerar vårt namn.

Vi har också fattat beslut om en varumärkesplattform som ska lägga grunden för att vi har en gemensam vision och värdegrund.
Vi har antagit ett nytt samhällspolitiskt program som utgör grunden för viktiga frågor som vi ska driva för att förbättra situationen för våra medlemmar.

Nya stadgar har antagits. Det är viktigt med stadgar så att ordning och reda kan upprätthållas.

Vi har lyssnat på intressanta föreläsningar. Vi har utsett hedersmedlemmar, behandlat motioner, stiftat nya bekantskaper, ätit gott och är nu stärkta att lägga ner engagemang och arbete för att utveckla HjärtLung till en stark patientorganisation för hjärt- och lungsjuka.

Ensam är inte stark. Tillsammans gör vi underverk. Vi behöver varandra.
Tage Danielssons dikt Droppen sammanfattar det så fint:

En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe

Alla medlemmar och läsare tillönskas en skön och avkopplande sommar.

Inger Ros