Ledare nr 4 2012: Livsstilsförändringar tar tid - vi stöttar under livsresan!

icon maj 14, 2012

I skrivande stund har den första riktiga aprilsolen tittat fram. Härligt! Jag blir glad i hela mig.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungI skrivande stund är det också bara timmar kvar tills vi ska presentera vår egen SPICI-studie, Study of patient information after coronary intervention. Detta är vår egna största forskningsprodukt, med mycket intressanta resultat och med en viktig fingervisning för hela eftervården. Vi är en organisation som tar vid där sjukvården slutar och det gör vi engagerat och bra, men studien visar mycket tydligt att vi måste arbeta aktivt för att påverka sjukvården att se över sin information till patienter med hjärtsjukdomar.

Syftet med studien var att kartlägga eftervården efter ballongvidgning, beskriva patienternas kunskap och attityder och vilka verktyg för livsstilsförändring som erbjudits. Studien är nationell och omfattar 10 procent av alla som under ett år genomgår kranskärlsingrepp.

1073 patienter har deltagit. Enkäten har delats på 29 sjukhus med en bra geografisk spridning över hela Sverige.

Frågorna rörde patienternas kunskap om kranskärlssjukdom, hur man uppfattat informationen man fått vid utskrivning samt deltagande i sekundärpreventiva program.

Studien visar att mer än hälften anser sig vara botade direkt efter ingreppet. Endast hälften av patienterna uppfattar rådet att ändra sin livsstil och endast en minoritet säger att de tänker förändra sina levnadsvanor.

Du kan hämta hem SPICI-rapporten här

Den här undersökningen ger oss nya förutsättningar när vi ska sätta oss ner med berörda inom sjukvården för att diskutera framtidens hjärtsjukvård. Jag känner mig också rätt säker på att det är ett utmärkt underlag för att driva på i opinionen för bättre rehabilitering och framförallt att alla erbjuds rehabilitering. Livsstilsförändringar tar tid och den första indikationen måste komma från sjukvården, sedan finns vi som patientorganisation och kan stötta i den fortsatta livsresan.

Vi har också genomfört en planeringskonferens, den första i sitt slag, där representanter från varje län tillsammans med förbundsstyrelsen träffats för att bidra med input till hela vår verksamhet.

Läs den fantastiska artikeln "Succé för ny förening". Några driftiga personer ville ha en Hälsans Stig till Västervik. Detta ledde till en ny och mycket aktiv förening.

Det har blivit mycket om hjärta nu men det känns viktigt att säga att alla medlemmar med lungsjukdom inte är bortglömda. Under hösten kommer vi ha mycket fokus på Er.

Vi kommer i varje nummer framöver under rubriken "ForskningStatus" presentera lite av den forskning som förbundet stödjer. På sidan 20 hittar Du de första bidragen.

Jag slutar där jag började – hoppas vårsolen håller i sig och för egen del hoppas jag få lite tid och följa den fantastiska utvecklingen i naturen. Jag hoppas också att vår presskonferens har skapat stort intresse och att vi nu tillsammans hjälps åt att hålla frågan levande i allt vårt opinionsarbete.

Soliga hälsningar!

Inger Ros