Ledare nr 3: Kongressen anger färdriktning för förbundet

icon maj 11, 2010

Den 8–10 juni 2010 genomför vi förbundets 34:e kongress i Sollentuna. Kongresser är viktiga, det är där representanter för medlemmarna ska ange vilken färdriktning förbundsarbetet ska utvecklas mot, det är där den avgående styrelsen ska stå till svars för sina handlingar under kongressperioden och det är där man ska välja en ny styrelse som ska stå i ledningen och ta ansvaret för den kommande kongressperioden. Det är på kongresser man står vid vägskäl om vilken inriktning intressepolitiken ska ha och vilka delmål man vill uppnå under den kommande kongressperioden.

Förbundsstyrelsen kommer att lägga fram en ordentligt genomarbetad verksamhetsinriktning. Förutom de tre stödben vi har i vår kärnverksamhet: opinionsbildning, livsstilsförändring samt trygghet, stöd och gemenskap, så innehåller den även ett antal visioner som ska kunna ge vägledning för det dagliga arbetet och beskriva förhållningssättet till våra målgrupper. Verksamhetsinriktningen fastslår även att förbundet har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Visionerna kan sammanfattas i fyra nyckelord: livslust, rehabilitering, omtanke och solidaritet.

Vi får se hur kongressen ställer sig till denna ambitiösa verksamhetsinriktning. Förbundsstyrelsen lägger också förslag på att kongressen ger den kommande styrelsen i uppdrag att tillsätta en stadgekommitté som ska lägga förslag på omarbetning av hela stadgan som ombuden ska ta ställning till vid nästa kongress. Den förra stadgerevisionen genomfördes 2001.

Till kongressen kommer inget förslag om höjning av medlemsavgiften till förbundet. Förbundets ekonomi har under de senaste åren förbättrats så att något behov av ökning av medlemsavgiften inte finns för närvarande.

Att medlemmarna i lokalföreningarna varit flitiga visar på 28 motioner inom skiftande områden. De flesta rör dock stadgeförändringar och dessa motioner hoppas vi att kongressen hänskjuter till den stadgekommitté vi föreslår. Några större kontroversiella frågor ser inte jag i dag, men man vet aldrig.

För min personliga del kommer den här kongressen innebära en stor förändring. Jag har avböjt att kandidera för en ny mandatperiod och en ny ordförande ska väljas. Nu blir detta min sista ledare i tidningen Status. De fem år jag har varit ordförande har varit spännande på många sätt. Förbundsstyrelsen fick börja 2005 med ekonomiska underskott vilket man med hjälp av ett duktigt kansli har löst i dag och som vi är ganska nöjda med. Men det roligaste med det här uppdraget har varit att resa ute i landet och träffa alla engagerade medlemmar som jobbat häcken av sig i Hjärt & Lungskolan och övriga föreningsaktiviteter som hänförs till trygghet, stöd och gemenskap.

Efter 34 år inom handikapprörelsen vill jag nu satsa på ett annat liv med aktiviteter som har fått stå tillbaka.

Tack för mig.

Berndt Nilsson, förbundsordförande