Ledare nr 2 2013: Vi jobbare vidare för en jämlik vård i hela landet

icon mars 27, 2013

Mars månad. Förhoppningsvis gör våren snart sitt intåg. En härlig tid som i alla fall jag längtat efter. Själv fick jag inleda vårmånaden med en rejäl influensa, säkert ett tillstånd jag delat med många. Inte kul.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungMars månad innebär att ljuset återvänder och dagarna blir längre, men mars månad innebär också en månad med mycket jobb. Årsmöten, årsmöten och årsmöten.

Förbundsstyrelsen har lagt sista handen vid kongresshandlingarna och kansliet sliter nu hårt för att få allt färdigt för utskick till kongressombuden.

Vi har haft bra och spänstiga diskussioner i förbundsstyrelsen med siktet inställt på framtiden. Jag hoppas att vi har ett bra underlag för en givande kongress.

Jag är spänd och förväntansfull inför min första kongress som förbundsordförande. Förbundsstyrelsen står självklart till förfogande för frågor, diskussion och om några oklarheter finns.

Mitt i all organisatorisk planering, som naturligtvis är nödvändig för en fungerande organisation har vi satt förbundet rejält på kartan under februari. Hjärtemånaden har genomförts med lysande resultat tack vare ett stort engagemang och gediget förarbete.

Med faktaunderlag som bland annat bygger på Sveriges kommuner och landstings och Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2012 har vi pekat på brister i hjärtsjuksjukvården och genom bland annat rundabordsamtal med ansvariga politiker fört konstruktiva diskussioner hur Sverige ska uppnå en jämlik sjukvård till gagn för våra medlemmar och till gagn för alla som eventuellt kommer att drabbas av en hjärtsjukdom.

Under Hjärtemånaden har vi också presenterat en undersökning som utförts av Demoskop. Den visar stora skillnader i ambulanssjukvården och att många inte når sina mål. Detta har fått stor uppmärksamhet. Vi driver vårt krav om nationella riktlinjer för ambulanssjukvården vidare.

Årets hjärt-lungräddare har också utsetts. Fantastiska Emelie Härdig från Molkom i Värmland gjorde stordåd när hon räddade sin farfar. Läs om hennes insats i detta nummer av Status. Ta också gärna del av artiklarna om stress och hur det påverkar hjärt-kärlsystemet. Att lära sig sätta gränser och hantera stress är otroligt viktigt för livskvaliteten men också för att hjärtat ska må bra.

Ta väl hand om er därute!

Inger Ros