Ledare nr 1 2013

icon februari 08, 2013

I skrivande stund är vi en bit in i januari men då detta är första numret av Status för 2013 blir naturligtvis inledningen på ledaren denna gång att önska alla läsare en god fortsättning och ett hopp om att 2013 blir ett bra år. Jag hoppas att avslutade helger gett energipåfyllning och glädjefyllda stunder att bära med i minnet.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungFör alla oss i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är 2013 ett lite speciellt år då det är kongressår. För mig personligen blir det den första kongressen som ordförande. Det tycker jag ska bli spännande. Jag hoppas på en kongress med bra diskussioner där vi argumenterar och i demokratisk ordning fattar beslut som leder oss in i framtiden. Men jag hoppas också på några dagars god och trevlig kultur, intressanta föredrag och möjlighet att finna nya vänner.

Motionstiden har nu gått ut och till förbundet har inkommit 39 motioner. Förbundsstyrelsen är i full gång med att arbeta fram motionssvar.

Utöver all planering för en lyckad kongress rullar självklart också den ordinarie verksamheten på. Lokal- och länsföreningarna ska genomföra sina årsmöten. Håll utkik när och besök dem. Det är varje enskild medlems möjlighet att påverka vår verksamhet. Ta den. Så blir vi en stark organisation. Kongressombud ska utses. Hjärtemånaden närmar sig med stormsteg och som vanligt kommer den att uppmärksammas i hela landet.

Förra året fick vi stor genomslagskraft genom våra uppmärksammade aktiviteter kring ambulanssjukvården. Den frågan är fortfarande högaktuell. Vi hör ofta, inte minst i media, om bristerna. Här ska vi absolut fortsätta att vara en kritisk röst tills frågan tas på allvar och vi som medborgare kan känna oss trygga i att ambulansen kommer och att den kommer inom rimlig tid, om olyckan skulle vara framme.

På nationell nivå arbetas det nu med nya riktlinjer för både hjärtsjukvården och KOL-sjukvården. Här har vi blivit inbjudna att delta i arbetet. Vi är med i diskussionen och framför synpunkter för förändringar för alla medlemmars bästa. Vi vet att vi idag inte har en jämlik sjukvård i hela landet. Här menar vi att Socialstyrelsens riktlinjer är viktiga. Det räcker inte med rekommendationer. Vi anser att riktlinjerna ska innehålla krav där det finns vetenskapligt belagt vad som är den bästa och effektivaste vården för patienten. Vi menar att det är en viktig väg för att uppnå jämlik vård. Arbetet är i sin linda och här får vi återkomma.

I mina utåtriktade aktiviteter får jag ofta höra, och inte bara från medlemmar, att vi har en bra medlemstidning, som är informativ och intressant. Det är roligt, tycker jag, och självklart hoppas jag att du nu får en intressant stund tillsammans med detta nummer av Status.

Må väl och vi ses i verksamheten.

Inger Ros