Ledare nr 1 2011: Förbundet har mycket kvar att göra för er

icon februari 03, 2011

God fortsättning på det nya året. Jag hoppas att du haft en bra helg med möjlighet till återhämtning och att batterierna nu ar laddade för ett spännande år. Själv har jag hunnit fira både jul och nyår och haft en jätteskön semestervecka i Egypten.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungI skrivande stund sitter jag på tåget på väg till Bollnäs för ett av mina besök i länsföreningarna. Jag känner mig inspirerad att bita tag i det viktiga uppdraget att utveckla och starka Hjärt- och lungsjukas Riksförbund. I detta nummer av Status kan jag konstatera att vi har mycket att göra för våra medlemmar. Patienter med hjärtsvikt har efter rätt ställd diagnos goda möjligheter till ett bra liv. Problemet ar att långt ifrån alla 200 000 drabbade får det.

EN TREDJEDEL AV patienterna har inte diagnostiserats med ultraljud, som är rekommendationen, och endast en femtedel får optimal behandling med rekommenderade läkemedel. Hos 60-70 procent av patienterna vet inte i sjukvården om det verkligen är hjärtsvikt. Rätt ställd diagnos, rätt läkemedel och goda råd för egenvård ökar livskvaliteten väsentligt. Har har vi en viktig uppgift att försöka påverka sjukvården.

När rätt diagnos och rätt läkemedel getts patienten återstår ett eget arbete. Har behövs det satsas på utbildning för både patienter och anhöriga. Forskning visar att patienter och anhöriga som erbjuds detta vid en hjärtsviktsmottagning aven sjuksköterska kräver mindre sjukhusvård. Som i de allra flesta fall mår kroppen bättre med fysisk aktivitet. Jag tror därför att det är otroligt viktigt att också vården ser det som en del i sjukdomsbehandlingen.

Samtidigt som recept på läkemedel skrivs ut borde också recept på fysisk aktivitet vara lika självklart, Sjukvårdens uppgift är naturligtvis att bota det sjuka men den bör också ägna mer haft åt det förebyggande arbetet. Vi vet också att ett bra socialt nätverk väsentligt förbättrar prognosen för en ökad livskvalitet. En femtedel av patienterna känner sig ensamma. De har patienterna ligger oftare på sjukhus jämfört med andra hjärtsviktspatienter.

I EN AV artiklarna går att läsa att personalen bör uppmana patienterna att gå på gymnastik eller besöka pensionärsföreningen. Det vore väldigt bra om uppmaningen även innehöll en presentation av vår organisation. Vi kan bidra med mycket, både fysisk aktivitet och sociala nätverk. Det är imponerande vad våra medlemmar får ta del av. Vattengymnastik, stavgång, resor, sånggrupper, matlagning är exempel på aktiviteter som våra 3 700 frivilligarbetare arrangerar. Till detta kan läggas det stöd man som enskild får genom att träffa människor med liknande sjukdomssymtom. Vår roll i samhällsdebatten är otrolig viktig. I januari träffade jag och förbundssekreteraren socialminister Göran Hägglund där vi lyfte ett antal viktiga frågor.

Nytt år och nya möjligheter!

Inger Ros,
förbundsordförande