Ledare ForskningsStatus

icon juni 17, 2013

Tack vare forskningen har mycket hänt inom sjukvården – sjukdomar upptäcks tidigare och vid sjukdom finns många väl utvecklade behandlingsmetoder. Många får bättre livskvalitet och vi lever längre upp i åldrarna. Detta kan vi bland annat tacka en god forskning för.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLungMen mycket återstår att forska kring. Områden som vårt förbund driver: livsstilsförändringar/rehabilitering och förebyggande åtgärder, har mycket kvar att utveckla. I takt med ny teknik ökar också möjligheterna för högre livskvalitet.

Jag är naturligtvis särskilt glad att vi inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har möjlighet att avsätta ekonomiska resurser och bidra till forskning kring de områden vi brinner för och som har en hög patientnytta.

De senaste tio åren har vi satsat omkring 20 miljoner på patientnära forskning. 2012 delade vi ut 2,3 miljoner och i detta nummer kan du läsa vilka ansökningar som beviljats.

När vi tilldelar pengar för forskning prioriterar vi rehabilitering och prevention (förebyggande arbete). Det här är områden som gagnar våra medlemmar och områden som vi vet att det finns stora brister inom.

Stor vikt läggs på patientnytta.
Forskning gör skillnad.

I detta nummer av ForskningStatus kan Du läsa flera intressanta studier, där Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har funnits med som finansiär.
Det finns två artiklar som jag särskilt fastnat för. En av dem har rubriken: "Skam bakom tvekan att söka vård". I detta döljer sig mycket, men det som jag fastnade för direkt var beskrivningen av när människor känner att något är fundamentalt fel i kroppen, men samtidigt känner de sig inte tillräckligt sjuka för att ringa ambulans. I det läget ska det vara naturligt att omgående kalla på ambulans för komma i sjukvårdens händer.
Här har vi mycket att göra för att informera om de diffusa symtom en hjärtinfarkt ofta ger.

Den andra artikeln handlar om rehabilitering av människor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. En ny studie visar att endast 0,2 procent av de 700 000 personer i Sverige som beräknas ha KOL genomgick en sjukhusbaserad rehabilitering 2011.

Det är skrämmande. Trots att god evidens finns för nyttan av rehabilitering får färre en procent detta.

Som avslutning vill jag ta upp en fråga som engagerar mig mycket och som det varken är första eller sista gången jag tar upp: Se hela människan.
Olika sjukdomar och läkemedel påverkar varandra, både kropp och själ påverkas. Människokroppen hänger ihop och om vi ska komma ur en sjukdom eller leva med en kronisk sjukdom som någorlunda hela individer, är det nödvändigt att vi behandlas som en helhet och inte styckevis och delt. Se hela människan!

En riktigt skön och glad sommar önskar jag alla läsare!

Inger Ros