Bland det bästa du kan göra för din hälsa

maj 31, 2022

Att sluta med tobak är något av det bästa du kan göra för både din hälsa och miljön. Därför vill Riksförbundet HjärtLung se en samhällelig kraftansträngning för att synliggöra skadeverkningarna av tobaksprodukter. 

I dag är det World No Tobacco Day, den tobaksfria dagen. Tobak dödar över 8 miljoner människor varje år och förstör vår miljö, vilket ytterligare skadar människors hälsa.

Tobaksrökning ökar risken för flera sjukdomar, som cancer, diabetes och inte minst hjärt-, kärl- och lungsjukdom. #WorldNoTobaccoDay

no tobacco.jpg

 

Du vinner alltid på att sluta röka

Att sluta röka är alltid positivt för din hälsa. Det är aldrig för sent att sluta. Rökstopp är en del av behandlingen vid hjärt-och lungsjukdom.

Att sluta röka är alltid positivt för din hälsa. Det är aldrig för sent att sluta. Rökstopp är en del av behandlingen vid hjärt-och lungsjukdom.