Riksförbundet och Läkarförbundet: ”Det krävs en statlig satsning på primärvården”

september 29, 2023

Trots att regeringen utlovat en omfattande utbyggnad av primärvården går utvecklingen snarare i motsatt riktning, skriver Sofia Rydgren Stale från Läkarförbundet och Anders Åkesson från Riksförbundet HjärtLung.

I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Riksförbundet HjärtLung och Läkarförbundet behovet av en satsning på primärvården med en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet om 1100 patienter per läkare som Socialstyrelsen satt upp

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson och Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale skriver:

"Enligt svensk hälso- och sjukvårdslag har alla invånare rätt till en fast läkarkontakt. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har också kommit överens om delmålet att minst 55 procent av befolkningen skulle ha en fast läkare vid utgången av 2022. Tyvärr är det fortsatt mycket långt kvar innan regionerna lever upp till både delmål och slutmål. I somras visade siffror från Socialstyrelsen att inte ens hälften av regionerna når upp till delmålet om 55 procent.

Den här senfärdigheten drabbar i första hand multisjuka, kroniskt sjuka och andra patienter med stort vårdbehov. För dessa människor skulle nämligen en fast namngiven läkare innebära en väsentligt ökad trygghet och förbättrad hälsa. Då skulle de inte behöva koordinera den egna sjukvården och slippa upprepa sin sjukdomshistoria gång på gång inför nya läkare. Det skulle också ge bättre förutsättningar att samordna alla vårdinsatser som patienten kan behöva utöver den rena läkarvården. Det skulle i slutänden innebära ett mer kostnadseffektivt användande av sjukvårdens resurser.

Tryggheten för patienten kommer av att det blir tydligt vem inom vården han eller hon kan vända sig till. Den enskildes förtroende för sjukvården stärks genom en bra relation både till behandlande läkare och till den person i ett vårdteam som möter individens behov vid ett visst tillfälle."

Och vidare:

"För att bryta denna negativa spiral krävs följande:

• En fortsatt statlig satsning på en utbyggd primärvård med fler anställda läkare, specialiserade inom allmänmedicin.

Vi vill också att samtliga regioner:

• tar fram en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet om 1100 patienter per läkare som Socialstyrelsen satt upp.

• stärker finansieringen till primärvården utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag.

• minskar den tunga administrationen för allmänläkarna och fokuserar på att erbjuda relevanta och stödjande digitala tjänster till patienterna."