HjärtLung i Almedalen bjöd på scener ur vården

juli 04, 2018

HjärtLung-teatern rev ner muntra skratt och förlägna igenkännanden när skådespelarna Joakim Sikberg och Mia Ternström bjöd på scener ur två olika varianter av mötet mellan patient-läkare under Riksförbundet HjärtLungs seminarium kring personcentrerad vård i Almedalen.
- Det här var det roligaste seminarium jag varit med om i Almedalen i år, sade Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. 

Panelen tillsammans med Inger Ros: Peter Graf, Tiohundra, Anders Henriksson, SKL, Heidi Stensmyren, Läkarförbundet och Anders Jutterdal, Fysioterapeuterna.

Hur ser patientens möte med vården ut när hon bara ses som patient? Och hur vill vi att den ska ut när hon ses som både patient och person, en människa med kunskap och drivkraft? Dessa två diametralt skilda utgångspunkter för patient-läkarmötet illustrerades i två scener i inledningen av Riksförbundet HjärtLungs seminarium ”Sedd i vården - att se personen i patienten för en bättre vård.” 

Behändigt nog hade Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros försetts med en kraftfull fjärrkontroll där hon lätt kunde ”deleta” det sorgliga möte där personen i patienten aldrig fick komma till tals. Istället kunde hon lätt ”snabbspola” fram till de delar i mötet som illustrerar huvuddelarna i HjärtLungs uppfattning av en personcentrerad vård: patientberättelsen, partnerskapet och en personlig hälsoplan. 

Skådespelarna Joakim Sikberg och Mia Ternström bjöd på scener ur vården. 

Inger kunde till auditoriets förtjusning frilägga kärnan i en personcentrerad vård som utgår från att patientens berättelse, förutsättningar och mål är en effektiv väg mot en bättre vård. En vård där patienten blir lyssnad på och hennes förmågor tas tillvara.

Med utgångspunkt i Riksförbundet HjärtLungs intressepolitiska plattform Sedd i vården, som presenterades i en debattartikel i Dagens Medicin i mitten av juni, drog Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros huvuddragen i den vård som HjärtLung vill se för människor med långvariga och kroniska sjukdomar: tidig diagnos, patienten som medskapare och aktiv egenvårdare, en självklar del av vårdteamet där digitala vårdverktyg och patientkontrakt är centrala delar.

Inger Ros pratade om skillnaden i önskad och upplevd vård med referens till HjärtLungs färska undersökning där 9 av 10 medlemmar svarar att det är viktigt att den jag möter i vården har personlig kunskap om mig som patient, men att så många som var tredje fick upprepa sin sjukdomshistoria vid kontakt med vården.

Efter Inger Ros inledning och Ida Björkmans anförande om bakgrunden till personcentrerad vård och till Centrum för personcentrerad vård i Göteborg, GPCC, bjöd seminiariets moderator Pär Hommerberg upp panelen bestående av SKL:s 1:e vice ordförande Anders Henriksson, Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, Tiohundras VD Peter Graf och Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal, för att diskutera personcentrerad vård i allmänhet och ett partnerskap mellan patient och profession i synnerhet.

 SKL:s 1:e vice ordförande Anders Henriksson fick äran att inleda med sin syn på partnerskapet i vården där han lyfte behovet av patientkontrakt och fast vårdkontakt:

- Vi måste bli bättre på att ta tillvara patientens kraft och patientens kunskap och att utgå från patientens behov och förutsättningar. Därför är patientkontrakt centralt. Patienten måste veta vem man ska vända sig till. Jag ser heller inget motsatsförhållande mellan fast läkarkontakt eller fast vårdkontakt, det viktigaste är att patienten vet vem man kan vända sig till.

 Frågan om fast läkarkontakt är något som Läkarförbundet driver hårt inför valet i höst, där man vill se en stärkt lagstiftning. 

- Vi måste ha någon som tar det medicinska ansvaret i teamet. Vi måste stärka lagstiftningen att patienten har rätt att välja sin läkare, sade Stensmyren.

Heidi Stensmyren regerade starkt på HjärtLungs undersökning där en av tre upprepar sin sjukdomshistoria i mötet med vården, hon menade att bemötandet är något som vården måste jobba vidare med. 

- Vi måste konkretisera våra mål – att personen är i centrum kan t.ex. handla om att man inte ska behöva vänta för länge på sin diagnos. Vi måste rigga vården för patienten, sade Stensmyren.

Peter Graf, VD för vårdbolaget Tiohundra som samlar Norrtäljes hela vård, underströk vikten av att vården måste utgå från partnerskapet. 

- Det handlar om att patienten blir motiverad. Om jag gör min del, då blir patienten bättre. Hela digitaliseringsdiskussionen börjar i fel ände. Börja med partnerskapet med engagemanget och med delaktighet!

Stefan Jutterdal pekade på vikten av att patienten äger sin egen vårddata. Och att utgångspunkten för vården är att vi alla är människor, ibland är vi patienter. 

- I det här har vi brustit, och det gäller alla professioner. Vi måste flytta det här framåt och därför är personcentrerad vård klockrent. 

Ida Kåhlin från Arbetsterapeuterna kommenterade trögheten i övergången till en personcentrerad vård och bjöd på en övergång till diskussionen om patientberättelsen och hur man ska kunna ta tillvara patientberättelsen i en dokumentation för att patienten ska slippa bli budbärare i vården: 

- Vi som finns inom rehabprofessionerna har kanske lättare att ta steget. Det är viktig att vi ser berättelserna i den personcentrerade vården. Om man har en långvarig sjukdom kan man behöva gräva djupt. 

Heidi Stensmyren: 

- Hur lätt man har att genomföra en behandling hör ihop med hur mycket information man fått och hur mycket stöd man fått. Vi vill se kontinuitet. Allt som berättas dokumenteras inte som en novell. Kännedom om patienten har ju den som träffat patienten regelbundet. Om vi inte har kontinuitet blir patienten budbärare. Vi måste också ge återkoppling snabbt, att man får stöd om läkemedlet inte fungerar. 

- Där kommer digitaliseringen in, menade Peter Graf som tog diabetes-appen som exempel där patienten kan ha direktkoll på sina värden och sjuksköterskan kan monitorera många fler.

Stefan Jutterdal, fysioterapeut, refererade till sin utbildningstid där han lärde sig två fundamentala frågor:

- Första frågan: vad är viktigt för dig som patient och sista frågan att ställa är en kontroll så att man är säker på att du fångat upp det hos patienten.

Anders Henriksson pekade på behovet av en kulturförändring i vården men att det kan vara svårt med att förlita sig på mallar, en fråga som utmynnade i diskussion där han fick visst medhåll av Stensmyren:

- Ju mer vi försöker styra hårt, desto större risk att tappa individfokus. Vad är viktigt för dig? Det är våra behov som ska styra. Mallarna måste vara enkla, men inte styra exakt.

Peter Graf lyfte däremot behovet av mallar i ett etableringsskede:

- Det var bra att ha en mall att gå efter när vi genomförde vårt förändringsarbete i Tiohundra.

Ida Kåhlin:

- För vissa patienter är det viktigt med mallar och strukturer. Oavsett om vi har fasta vårdkontakter. Vi som vårdpersonal kommer ju att röra på oss, flytta på oss, kunskapen kan inte bara finnas hos den fasta vårdkontakten, den måste ju dokumenteras. Vi behöver bättre metoder för det.

Stefan Jutterdal: 

- En standard är viktigt för att man ska veta när man ska avvika från den.

Innan den högprofilerade panelen släpptes ut på vidare seminarie-äventyr i den gotländska huvudstaden fick de frågan om vad de om ett år från idag själva har bidragit med i utvecklingen av en mer personcentrerad vård. 

- Om ett år har vi fått ännu mer gehör för vår valfråga kring Mer rörelse och mer fysisk aktivitet. Prevention kommer vara självklart efter valet. Det är en vinstlott för politiker, sade Stefan Jutterdal.

Anders Henriksson: 

- Det sker mycket nu med utvecklingen för nära vård med strategi för hälsa och digitaliseringen. Hoppas att patientkontraktet är etablerat om ett år.

Heidi Stensmyren:

- Om ett år har vi lagstiftning om fastläkare. Och så har vi vässat det här med tidig diagnos.

Peter Graf:

- Vi jobbar hälsofrämjande och preventivt och lyfter fram det friska. Vi har alla ansvar för välfärden.

 Ida Kåhlin:

- Tror att övergången till en mer personcentread vård är en framgångsfaktor. Handlar mångt och mycket om kultur. Vi har alla del av den. Vi behöver tillsammans sträva åt detta.

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros tackade panelen för ett mycket bra samtal.

- Det här stärker oss att fortsätta arbetet. Det är många som pratar personcentrerad vård och vi behöver fundera över vad det är, vad det betyder. Riksförbundet HjärtLung vill bidra och hjälpa till i det arbetet. Vården måste ge oss redskapen att vara en del att skapa helheten. Vi vet att det skapar nytta, det har vi kvitto på.

Panel- och diskussionsdeltagare:

Inger Ros, ordförande, HjärtLung
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL
Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Peter Graf, VD, TioHundra
Ida Björkman, Ph.D., University of Gothenburg, Centre for Person-Centred Care
Stefan Jutterdal, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, ordförande Arbetsterapeuterna
Pär Hommerberg, moderator, HjärtLung

Text och foto: Magnus Östnäs